Home » Ženske za Evropo

Ženske za Evropo

Ste vedeli, da je na volitvah v Evropski parlament leta 2014 volilo več moških kot žensk? Statistike kažejo, da se je na volišče odpravilo 45 % moških in 40,7 % žensk. No, če tega še niste slišali, ste pa verjetno predvidevali, da v Evropskem parlamentu sedi manj žensk kot moških. Leta 2014 jih je bilo izvoljenih 37 %, leta 2009 35 % in vse tako nazaj do pičlih 16 % leta 1979. Slovenija je bila s 37 % izvoljenimi parlamentarkami leta 2014 v zlatem povprečju Evropske unije.

A s povprečjem se ne moremo zadovoljiti dokler ta delež ne bo odražal enakomerne porazdelitve moči med spoloma. Še posebej v časih, ko je kršenje in krčenje človekovih pravic postalo že skoraj norma. Vedno pogostejši in glasnejši so glasovi proti združeni Evropi in proti vsem, ki niso dovolj evropski in ki evropsko kulturo in prostor domnevno ogrožajo, karkoli naj bi že to pomenilo. Kajti ti glasovi nasprotujejo tudi enakosti med spoloma – torej ne istosti spolov, kot je moč slišati med kritiki enakosti spolov, temveč enakim možnostim in priložnostim za ženske in moške. In še dodatno upoštevajoč dejstvo, da je stanje na področju enakosti spolov v zadnjih 10 letih v večih državah članicah Evropske unije nazadovalo.

In zato je Evropski ženski lobi oblikoval Manifest za evropske volitve 2019, v katerem  zahtevajo:

  • Evropo, ki uresničuje enakost žensk in moških v političnem odločanju
  • Evropo, ki vsem ženskam jamči enako ekonomsko neodvisnost
  • Evropo, osvobojeno nasilja nad ženskami
  • Evropo, ki vsem ženskam in deklicam zagotavlja mir, osebno varnost in dostojanstvo in
  • Evropo, ki vlaga v človekove pravice žensk.

Kaj boste pa vi zahtevali od vaše zastopnice ali zastopnika v Evropskem parlamentu?