Home » Projekti » ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI

ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI

Norme in vrednote na več načinov vplivajo na neenakosti med spoloma. V zadnjih letih v Albaniji upada število zaposlenih in ekonomsko neodvisnih žensk, ženskam se vedno bolj pripisuje vlogo poslušne gospodinje in skrbnice, narašča število porok mladoletnih deklet. Ena izmed posledic norm je visoka stopnja nasilja zaradi spola – 46,5% žensk meni, da mora ženska potrpeti zavoljo družine, študija Tirane, Durresa in Fier je pokazala, da je 38 % deklet do 15 leta bilo žrtve spolnega nasilja v mestu. Prisotna je feminizacija revščine, ki tudi pospešeno vpliva na revščino deklic.

V sodelovanju s partnersko organizacijo Balkan Center for Cooperation and Develoment (BCCD) bomo izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepili pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu. Vse aktivnosti v projektu izhajajo iz OECD SIGI indeksa in naslavljajo temeljne vzroke diskriminacije žensk, tudi pri slabšem dostopu do informacij na področju upravljanja z odpadki in do varnih zelenih in javnih površin za deklice in ženske. 200 mladih v Prrenjasu, Devollu in Korci, od tega vsaj 120 deklet, bo ozaveščenih o temeljnih vzrokih za diskriminacijo žensk in spreminja obstoječe norme in vrednote. 100 odločevalcev in oblikovalcev politik v Prrenjasu in Devollu in na nacionalni ravni bo razumelo vpliv norm, vrednot in zakonov na neenakosti med spoloma, pomen vključevanja žensk za učinkovitost upravljanja z odpadki, čistejše okolje in ekonomski potencial kraja ter pomen zagotavljanja varnih zelenih in javnih površin za ženske in deklice, kot tudi vzroke in posledice nasilja nad spolom. 35 žensk pa bo razumelo pomen vključevanja žensk v upravljanje z odpadki in ekonomske priložnosti za lastno ekonomsko osamosvojitev.

V času epidemije Covid-19 smo projekt prilagodili, tako da smo vključili novonastale razmere. V študijo in priporočila za zmanjšanje neenakosti spolov in preprečevanje diskriminacije žensk v Prrenjasu in Devollu smo vključili vidik vpliva Covid-19 na enakost med spoloma, predvsem negativne posledice, do katerih bo prišlo na kratek in daljši rok. Priporočila vsebujejo tudi korake za odpravljanje novonastale vrzeli zaradi Covid-19, ki bo ženske pahnila v mnogo slabši položaj kot pred epidemijo, kot tudi konkretne predloge glede zmanjšanja spolnega nasilja.

Oblikovana so bila priporočila za podjetja in izvajalce projektov upravljanja z odpadki za vključevanje spola. Poudarki priporočil:
1) Pomanjkanje podatkov, ločenih po spolu, močno prispeva k nerazumevanju vpliva spola na upravljanje z odpadki in širše na okoljska vprašanja, zato je to nujen prvi korak;
2) Veliko žensk je zaposlenih v neformalnem gospodarstvu, in sicer prav na področjih čiščenja in upravljanja z odpadki, s poudarkom na starih oblekah, s ciljem njihove ponovne uporabe. Zato so potrebni koraki v smer formalizacije in podpore tovrstnim ženskim aktivnostim;
3) Enakost spolov, ne le pri številu udeležencev in udeleženk v procesih odločanja, temveč tudi pri njihovem prispevku pri sprejemanju odločitev, je tudi nujen korak k spremembam;
4) Vidik spola je treba vključevati v vseh faze projektov in programov, saj imajo ženske in moški različne izkušnje, znanje in potrebe v odnosu z upravljanjem odpadkov.
Celotna priporočila: Recommendations for the Mainstreaming of Gender in Waste Management and Waste Management Projects in Albania (pdf).

Vrednost projekta: 150.000 EUR
Trajanje projekta: februar 2020–oktober 2022
Sofinancer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeveLimnos

Novice o projektu

Mladi za mlade

Mladi vodje v Albaniji nadaljujejo z usposabljanji za mlade v Korci, Prrenjasu in Devollu. Pri njihovih aktivnostih je najpomembnejše prav to, da izhajajo iz lastnih …
Preberi več

Svet stereotipov

Stereotipi so škodljivi in povzročajo prenekatera nasilna dejanja, kršitve človekovih pravic, zato je treba govoriti o njihovem obstoju. Mladi se morajo zavedati vzrokov in posledic …
Preberi več

Varna mesta

Raziskave na globalnih ravni kažejo, da je bila ena izmed treh žensk v svojem življenju žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja. Razsežnosti te težave so v …
Preberi več

Enakost spolov in voda

Vključevanje vidika spola v upravljanje z vodami in odpadki je tema, ki jo FER prepleta v številne projekte. Naj si bodi v Ugandi, kjer je …
Preberi več