Home » Projekti » ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI

ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI

Norme in vrednote na več načinov vplivajo na neenakosti med spoloma. V zadnjih letih v Albaniji upada število zaposlenih in ekonomsko neodvisnih žensk, ženskam se vedno bolj pripisuje vlogo poslušne gospodinje in skrbnice, narašča število porok mladoletnih deklet. Ena izmed posledic norm je visoka stopnja nasilja zaradi spola – 46,5% žensk meni, da mora ženska potrpeti zavoljo družine, študija Tirane, Durresa in Fier je pokazala, da je 38 % deklet do 15 leta bilo žrtve spolnega nasilja v mestu. Prisotna je feminizacija revščine, ki tudi pospešeno vpliva na revščino deklic.

V sodelovanju s partnersko organizacijo Balkan Center for Cooperation and Develoment (BCCD) bomo izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepili pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu. Vse aktivnosti v projektu izhajajo iz OECD SIGI indeksa in naslavljajo temeljne vzroke diskriminacije žensk, tudi pri slabšem dostopu do informacij na področju upravljanja z odpadki in do varnih zelenih in javnih površin za deklice in ženske. 200 mladih v Prrenjasu, Devollu in Korci, od tega vsaj 120 deklet, bo ozaveščenih o temeljnih vzrokih za diskriminacijo žensk in spreminja obstoječe norme in vrednote. 100 odločevalcev in oblikovalcev politik v Prrenjasu in Devollu in na nacionalni ravni bo razumelo vpliv norm, vrednot in zakonov na neenakosti med spoloma, pomen vključevanja žensk za učinkovitost upravljanja z odpadki, čistejše okolje in ekonomski potencial kraja ter pomen zagotavljanja varnih zelenih in javnih površin za ženske in deklice, kot tudi vzroke in posledice nasilja nad spolom. 35 žensk pa bo razumelo pomen vključevanja žensk v upravljanje z odpadki in ekonomske priložnosti za lastno ekonomsko osamosvojitev.

V času epidemije Covid-19 smo projekt prilagodili, tako da smo vključili novonastale razmere. V študijo in priporočila za zmanjšanje neenakosti spolov in preprečevanje diskriminacije žensk v Prrenjasu in Devollu smo vključili vidik vpliva Covid-19 na enakost med spoloma, predvsem negativne posledice, do katerih bo prišlo na kratek in daljši rok. Priporočila vsebujejo tudi korake za odpravljanje novonastale vrzeli zaradi Covid-19, ki bo ženske pahnila v mnogo slabši položaj kot pred epidemijo, kot tudi konkretne predloge glede zmanjšanja spolnega nasilja.

Vrednost projekta: 150.000 EUR
Trajanje projekta: februar 2020–oktober 2022
Sofinancer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeveLimnos

Novice o projektu