Home » Projekti » Z vodo do dostojnega življenja

Z vodo do dostojnega življenja

Strma rast prebivalstva, hitra urbanizacija in podnebne spremembe so glavni vzroki za naraščajočo potrebo po vodi v Ugandi, tako za pitje kot namakanje in higieno. Za doseganje nacionalne strategije Uganda’s Vision 2040 bo potrebno trikratno povečanje dostopa do vode, ki ne bo dosegljivo brez učinkovitega upravljanja okolja in voda. Potreba po čisti vodi se je zaradi Covid-19 še povečala, kot tudi vprašanja glede enakopravnosti dostopa, ki se je za ženske v času krize še poslabšal. Zaradi pandemične karantene je 51 % revnega urbanega prebivalstva imela omejen dostop do vode, med njimi so tudi urbani begunci v Ndejje. Ti niso vključeni v nacionalne ali mednarodne programe pomoči, zato so že pred pandemijo sodili med najbolj ranljive člane družbe.

Zaradi omejenosti vode je zelo pomembno učinkovito upravljanje okolja in voda z rešitvami, ki slonijo na okolju prijaznih temeljih, med katere sodijo tudi zelene sonaravne rešitve, ki obnavljajo okolje ter dopolnjujejo in razbremenjujejo obstoječo vodno infrastrukturo. Projekt zagotavlja okoljsko, ekonomsko, družbeno in medgeneracijsko trajnost ter enakost med spoloma, saj celovito naslavlja problematiko begunskega in lokalnega prebivalstva v okolišu Ndejje v Ugandi ter nadgrajuje dosedanje projekte. 

Specifični cilj projekta je zagotoviti trajnostno rabo voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih in drugih okoljskih virov ter tako, upoštevajoč vidik spola, ustvariti pogoje za dostojno življenje 400 ranljivim družinam in širši lokalni skupnosti v Ndejje.

S projektom bo zagotovljen dostop do pitne vode 400 gospodinjstvom oziroma 2600 osebam, 3 šolam in 700 otrokom ter 2 zdravstvenim centrom oz. 500 pacientom, povečana prehranska varnost 300 gospodinjstev, zagotovljena sanitarna ureditev za vključena gospodinjstva, šole in zdravstvene centre kot preventiva za Covid-19 in druge bolezni, vzpostavljeni pogoji za socialno podjetništvo v sklopu krožnega gospodarstva ter povečana socialna in ekonomska opolnomočenost prebivalstva v kontekstu trajnostnega upravljanja z vodami in trajnostnega razvoja.

V projektu sodelujemo s partnersko organizacijo HOCW – Hope of Children and Women Victims of Violence in slovenskim podjetjem Limnos.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vrednost projekta: 280.300 EUR
Trajanje projekta: maj 2021–oktober 2023
Sofinancerji projekta: Ministrstvo za zunanje zadeveLimnos.

Novice o projektu

Rezultati, na katere smo ponosni

Izboljšali smo delovanje FER-a in naših partnerskih organizacij, izboljšali smo kakovost življenja več kot 6.000 osebam v Ugandi, Albaniji, Sloveniji in drugod. Ponosni smo, da …
Preberi več

Video Voda za dostojno življenje

Skupina mladih, ki deluje znotraj naše partnerske organizacije Hope of Children and Women Vicitims of Violence, je pripravila zelo informativen in zanimiv video, ki ga …
Preberi več

Boj proti nasilju nad ženskami

25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in kličemo STOP nasilju. Ženske po vsem svetu trpijo psihično, fizično in spolno nasilje. V …
Preberi več

Umivalniki v gospodinjstvih

Si predstavljate življenje brez vode, ki priteče iz pipe v kopalnici ali kuhinji? Težko, kajne? Mnogo gospodinjstev po svetu pa si težko predstavlja ta luksuz …
Preberi več

Vodne rešitve v Ugandi

V projektu Z vodo do dostojnega življenja omogočamo rešitve za enega najbolj perečih problemov v Ugandi, ki je povezan z dostopom do vode. Voda je …
Preberi več

Gradnja tip tap umivalnikov

V našem vodnem projektu bomo poskrbeli, da 400 družin prejme preproste umivalnike. 200 umivalnikov je bilo razdeljenih v letu 2021, še 200 pa jih bo …
Preberi več