Home » Projekti » Mladi gradijo trajnostne okoljske rešitve

Mladi gradijo trajnostne okoljske rešitve

Albanija se iz leta v leto sooča z večjimi posledicami in ekstremnimi dogodki zaradi podnebnih sprememb, kot so poplave, požari, ki uničujejo velike površine gozdov, daljša sušna obdobja in močni nalivi in nevihte. Ozaveščenost prebivalcev Albanije o okoljski degradaciji in varovanju okolja je zelo nizka, kar so pokazali tudi pretekli projekti FER-a v Albaniji. Področje upravljanja z jezeri je zanemarjeno, prav tako vidik spola pri posledicah podnebnih sprememb in njihovem naslavljanju. Zato je potrebno večje zavedanje o problematiki, razumevanje vzrokov in posledic ter možnih rešitev v boju proti podnebnim spremembam ter njihovega blaženja.

Projekt bo povečal razumevanje vpliva podnebnih sprememb na urbana vodna telesa in spol v Albaniji, opolnomočil mlade za okoljski aktivizem (posebej 10 izbranih mladih aktivistov), ozavestil 1000 mladih, 20 odločevalcev in širšo javnost o vplivu in posledicah podnebnih sprememb ter preko okoljskih akcij tudi ublažil podnebne spremembe, saj bodo mladi v 5 šolah izvedli 20 ukrepov, ob jezeru v Tirani pa 3 sonaravne rešitve, ki bodo pozitivno vplivali na naravo in vode.

Izvedene aktivnosti in rezultati bodo prispevali k večji zmogljivosti za boj proti podnebnim spremembam v Albaniji, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s posebnim poudarkom na trajnostnem upravljanju z vodami, odpravljanjem neenakosti med spoloma in aktivnim vključevanjem mladih. Tako bo projekt prispeval k podciljem trajnostnega razvoja: 13.3 Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje, 6.6 Do leta 2030 zavarovati in obnoviti ekosisteme, povezane z vodo, tudi gorska območja, gozdove, mokrišča, reke, vodonosnike in jezera ter 5.1 Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.

Vrednost projekta: 160.925 EUR
Trajanje projekta: april 2023–oktober 2025
Sofinancer projekta: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeveLimnos

Novice o projektu

Rezultati, na katere smo ponosni

Izboljšali smo delovanje FER-a in naših partnerskih organizacij, izboljšali smo kakovost življenja več kot 6.000 osebam v Ugandi, Albaniji, Sloveniji in drugod. Ponosni smo, da …
Preberi več