Home » Projekti » Iti ali ostati – podnebne migracije

Iti ali ostati – podnebne migracije

Na milijone ljudi je vsako leto prisiljenih zapustiti svoje domove zaradi poplav, suš, orkanov ali drugih nesreč. Številni najdejo zatočišče v lastnih državah, nekateri pa morajo varnost poiskati čez mejo. Zaradi posledic podnebnih sprememb je pričakovati povečanje tovrstnih migracij, zato je nujno govoriti o tem in spremeniti vzorce delovanja.

Cilji projekta so:

  • spodbuditi aktivno participacijo 350 mladih na področju podnebnih sprememb, ki jih naslavlja kampanja #ClimateOfChange, tudi prek podpore peticiji Climate of Change;
  • dvigniti raven znanja mladih o okoljski pravičnosti, podnebnih spremembah in migracijah kot posledici podnebnih sprememb;
  • povečati odgovorno vedenje pri mladih in spremembe vzorcev, ki vplivajo na okolje, ter širjenje sporočil na teme okoljska pravičnost, podnebne spremembe in okoljske migracije.

Rezultati:

  • družabna igra s kartami (350), ki bo namenjena zabavi, a hkrati bo igralce opominjala na podnebne spremembe, vzroke zanje in njihove posledice ter odgovorno vedenje oz. vzorce ravnanja, ki zmanjšujejo vpliv na podnebne spremembe;
  • igralna srečanja s pogovori za 150 mladih;
  • spletna ozaveščevalna kampanja: vključevanje mladih v razvoj igre, širjenje sporočil in ob koncu igranje igre, spodbujanje k podpisu peticije Climate of Change.

Vrednost projekta: 5.000 EUR
Trajanje projekta: junij – december 2022
Sofinancerji projekta: Projekt je del projekta Climate of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 civilnodružbenih organizacij, v Sloveniji Platforma SLOGA. Projekt financira Evropska komisija, v Sloveniji projektne aktivnosti sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.

    

Novice

Karte ODIDEM–OSTANEM

Forum za enakopraven razvoj je razvil nove karte, katerih namen je na zabaven in poučen način spodbuditi k razmisleku o podnebnih spremembah, ki so eden …
Preberi več