Home » Projekti » Več hrane in manj nasilja

Več hrane in manj nasilja

S projektom nadgrajujemo dosedanje delo v Ugandi v sodelovanju s partnersko organizacijo Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW).

Uganda gosti 1,5 mio beguncev in se desetletja sooča s humanitarnimi krizami. Dve državi, od koder v Ugando prihajajo begunci (J. Sudan in DR Kongo), sta na seznamu najbolj ogroženih držav v l. 2023. V Ndejje, kjer poteka projekt, prevladujejo begunci iz teh držav. Ker niso nastanjeni v taborišču, ne prejemajo humanitarne pomoči, zato mnogi stradajo. Ekstremne vremenske razmere še dodatno zmanjšujejo prehransko varnost ljudi. V humanitarni krizi, manku prehranske varnosti in revščini se poveča pogostost spolnega nasilja in nasilja zaradi spola ter drugo izkoriščanje in zlorabe najbolj ranljivih.

Cilj projekta je povečati odpornost na humanitarne krize z zagotovitvijo celovitih rešitev na področju varnosti preskrbe s hrano in preprečevanju spolnega nasilja in nasilja zaradi spola v Ndejje vsaj 400 ranljivim družinam, predvsem prisilno razseljenim zaradi varnostne negotovosti. Zagotovili bomo pogoje za podnebno pametno kmetijstvo in vzpostavili rešitve za prehransko varnost 2600 oseb, ki bodo imele možnost pridelati sadje in zelenjavo ter rediti kokoši. Žrtvam nasilja bomo nudili socialnovarstvene storitve z nastanitvijo. Zgrajen bo materinski dom, ki bo nudil celovito podporo žrtvam nasilja in njihovim otrokom, da se tekom nastanitve zanje ustvarijo pogoji, ki jim bodo omogočali varno življenje po odpustu iz materinskega doma.

Projekt prispeva k doseganju podciljev trajnostnega razvoja 2.4, 5.2 in 13.3, saj zagotavlja trajnostno pridelavo hrane in odporne načine kmetovanja, prispeva k odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami ter izboljšuje izobraževanje, ozaveščanje, zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje.

 

Vrednost projekta: 478.440 EUR
Trajanje projekta: april 2023–oktober 2025
Sofinancer projekta: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Limnos, Dobrovita, Sky Foundation.

 

Novice o projektu

Rezultati, na katere smo ponosni

Izboljšali smo delovanje FER-a in naših partnerskih organizacij, izboljšali smo kakovost življenja več kot 6.000 osebam v Ugandi, Albaniji, Sloveniji in drugod. Ponosni smo, da …
Preberi več