TEKOČI PROJEKTI

Z REFLEKSIJAMI DO PRAVIČNE IN ENAKOPRAVNE BODOČNOSTI
Cilj projekta je ozavestiti javnost, s poudarkom na mladih, o pomenu MRS, GU in HP pri odpravi neenakosti v svetu, predvsem na področjih enakosti spola in podnebnih sprememb.

Z VODO DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA (UGANDA)
Cilj projekta v Ugandi je zagotoviti trajnostno rabo voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih in drugih okoljskih virov ter tako, upoštevajoč vidik spola, ustvariti pogoje za dostojno življenje 400 ranljivim družinam in širši lokalni skupnosti v Ndejje.

ModULar Tools for Integrating enhanced natural treatment SOlutions in URban water CyclEs
Cilj večpartnerskega EU projekta je fasilitirati sistematično, mestno načrtovanje naravnih rešitev za čiščenje, hrambo in ponovno uporabo mestne vode.

VEČ HRANE IN ENAKOSTI, MANJ KRIZ (UGANDA)
Cilj projekta v Ugandi je povečati odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo vsaj 500 ranljivim družinam (3200 oseb) v Ndejje in Kampali.

ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI
Cilj projekta je izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepiti pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu.


PRETEKLI PROJEKTI

TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO.
TAKO JE!
GLOBALNA ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST
POBEG IN BEG
KREPITEV VLOGE ŽENSK V ALBANIJI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
VEČJA VARNOST PRESKRBE S HRANO IN PITNO VODO MED BEGUNSKIM IN LOKALNIM PREBIVALSTVOM V UGANDI NAVKLJUB HUMANITARNIM KRIZAM
ZA GLOBALNO BOLJŠI JUTRI