TEKOČI PROJEKTI

VEČ HRANE IN ENAKOSTI, MANJ KRIZ (UGANDA)
Cilj projekta v Ugandi je povečati odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo vsaj 500 ranljivim družinam (3200 oseb) v Ndejje in Kampali.

ODPRAVLJANJE TEMELJNIH VZROKOV DISKRIMINACIJE ŽENSK V ALBANIJI
Cilj projekta je izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepiti pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu.


PRETEKLI PROJEKTI

TRAJNOSTNO. LOKALNO. GLOBALNO.
TAKO JE!
GLOBALNA ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST
POBEG IN BEG
KREPITEV VLOGE ŽENSK V ALBANIJI ZA ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
VEČJA VARNOST PRESKRBE S HRANO IN PITNO VODO MED BEGUNSKIM IN LOKALNIM PREBIVALSTVOM V UGANDI NAVKLJUB HUMANITARNIM KRIZAM
ZA GLOBALNO BOLJŠI JUTRI