novice

Priporočila za zmanjšanje razkoraka med spoloma

Prvo leto projekta, ki ga FER v sodelovanju z lokalnima partnerjema Balkan Centre for Cooperation and Development (BCCD) in Observatory for Children’s rights izvaja v ruralnem jugu in jugovzhodu Albanije, je bilo posvečeno odkrivanju temeljnih vzrokov neenakosti med…
Preberi več

Covid in prehranska varnost

Večina recesij po drugi svetovni vojni je moške prizadela bolj kot ženske. Epidemija Covid-19 se od njih razlikuje, saj ženske čutijo močnejše posledice, med drugim so pogosteje zaposlene v gostinstvu in turizmu, sektorjih, kjer se je znatno…
Preberi več

Usposabljanja mladih na temo enakosti spolov

Izteka se prvo leto projekta v Albaniji, ki je namenjen odpravljanju temeljnih vzrokov diskriminacije žensk. Ena izmed aktivnosti je usmerjena delu s skupino mladih iz Korce, Prrenjasa, Devolla in Pogradeca, starih med 20 in 25 let. Usposabljanje…
Preberi več

Poziv Ženskega lobija k odprtju vrtcev in šol

Ženski lobi in njegove članice, med katere sodi tudi FER, so ministrico Kustec in ministra Cigler Kralja pozvali k odprtju vrtcev in šol ter k pričetku sprejemanja ukrepov za spopad z epidemijo Covid, ki ne bodo poglabljali…
Preberi več

Odnosi med evropskim in afriškim kontinentom

Oktobra bo v Bruslju potekal že šesti Vrh Afrika-EU. Korona kriza je tudi tokrat pomešala štrene in srečanje nedvomno ne bo potekalo kot predhodna, kar lahko vpliva tudi na odločitve, sprejete ob Vrhu. Kot je bila praksa…
Preberi več

Svetovni dan humanitarnosti

Vsako leto 19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti v spomin vsem humanitarnim delavcem, ki so bili pri svojem delu ranjeni ali ubiti, ter v počastitev vsem tistim, ki svoje delo požrtvovalno opravljajo vsak dan in s tem…
Preberi več

Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani

Nevladne organizacije smo pripravile poročilo o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji z naslovom Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani. Ob pripravi drugega vladnega poročila o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v letu 2020 so…
Preberi več

Dva nova projekta v Albaniji in Ugandi

Ponosno predstavljamo dva nova projekta, ki ju bomo od februarja 2020 do oktobra 2022 izvajali v Albaniji in Ugandi ob podpori ministrstva za zunanje zadeve. V sodelovanju s partnersko organizacijo v Albaniji, Balkan Center for Cooperation and…
Preberi več

Odgovorno, pravično, trajnostno podjetništvo

Širom sveta se podjetništvu pripisuje vedno več pomena, v pričakovanju, da bo v prihodnjih letih pomembno prispevalo h gospodarski rasti. Ta pa sama po sebi še ne pomeni tudi trajnostnega in enakopravnega razvoja, zato je v podjetništvo…
Preberi več

PRINCI IN NJIHOVE PRINCESE

“Spolni stereotipi zajemajo posplošene značilnosti in so odraz dojemanja žensk in moških, razlik med njimi ter njihovih družbenih vlog.” (Ministrstvo za družino, delo, socialne zadeve in enakost spolov, Aktivni.Vsi) Naša življenja so prežeta s spolnimi stereotipi. Ko…
Preberi več