Svetovanje

Nevladnim organizacijam pomagamo pri njihovem razvoju in delovanju, tako da zagotavljamo kakovostna, strokovna svetovanja in mentorstva na dveh širokih področjih:

  • management: financiranje, pridobivanje sredstev, prijave na razpise in vodenje projektov: svetovalka Darja Sekula Krstič, darja.krstic@forumfer.org;
  • zagovorništvo in oblikovanje politik: svetovalka Ana Kalin, ana.kalin@forumfer.org.

Če se soočate s težavami na teh področjih, ste vabljeni, da se naročite na brezplačno svetovanje, ki lahko poteka osebno, elektronsko ali telefonsko, glede na vaše želje in potrebe.

Mentorstvo nudimo nevladnim organizacijam, ki izkažejo potrebo po bolj sistematičnem svetovanju, po daljšem in poglobljenem usmerjanju oziroma vodenju.

S svetovanji in mentorstvi stremimo k zagotavljanju razvoja in finančne trajnosti nevladnih organizacij.

Usposabljanje

Izvajamo delavnice na temo prijav na razpise in vodenja projektov ter priložnosti financiranja iz skladov fundacij. Na delavnicah udeleženci spoznajo možne financerje, fundacije, sklade in različne oblike financiranja. Seznanijo se s primeri uspešnih projektnih prijav in skozi praktično delo pridejo do osnutkov projektnih prijav na določen razpis ali sklad.

Brez dobrega vodenja projekt ne more doseči zastavljenih rezultatov in ciljev. Na delavnicah na temo vodenja projektov odgovarjamo na vprašanja, kot so: kaj so naloge vodje projekta, kako uspešno izvesti projekt, kako voditi partnerske projekte, kako koordinirati projektni tim, kako poteka komunikacija s financerji, kako poteka nadzor in evalvacija ter kaj vsebujejo vmesna in zaključna projektna poročila.

NAŠI PRIROČNIKI