Publikacije FER

Knjižica HEJ, kam gre ta svet? (pdf), Refleksije mladih in strokovnjakov o podnebnih spremembah, migracijah, enakosti spolov in razvojnem sodelovanju
Neenakosti na globalni ravni so v porastu, epidemija koronavirusa jih je brutalno izpostavila in še poglobila, zato je nujno potrebno nasloviti vprašanja nevzdržnega razvoja in krhanja že priborjenih človekovih pravic. Razvojno sodelovanje, humanitarna pomoč in globalno učenje so v pomoč pri tem, a hkrati je treba zvišati tudi podporo javnosti tem področjem ter zavedanje javnosti, predvsem mladih, da se svet vedno hitreje spreminja in žal ne le na bolje. Ker do napredka in razvoja lahko pride le na podlagi povezovanja in usklajenega delovanja, smo k razmisleku o zgornjih področjih povabili mlade in strokovnjake iz Slovenije, Albanije in Ugande. Njihovi prispevki se osredotočajo na osebne izkušnje in kažejo realnost v teh treh državah ter drugod po svetu.
Kakšna je naša prihodnost? Kam gre ta svet? Zakaj še vedno neenaka obravnava žensk in moških? Zakaj delitev na nas in njih? Zakaj v primeru podnebnih katastrof ne pride do podobnih sprememb kot smo jim bili priča ob pojavu koronavirusa? Smo pripravljeni kaj storiti, da se naše življenje ne bo spremenilo v kaos? Se zavedamo nove realnosti?

Fundacije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (pdf)
Vsebuje pregled fundacij in možnosti financiranja iz sredstev, ki jih fundacije namenjajo kot podporo delovanju različnih organizacij ter njihovih programov in projektov. Vključeni so tudi primeri in praktični napotki, s pomočjo katerih vas želimo vzpodbuditi k prijavi za sredstva fundacij, vam prijavo olajšati ter izboljšati njeno kakovost, da bo imela čim večje možnosti v izbirnem procesu. Opozarjamo na nekatere napake, ki jih ne smete storiti, saj jih financerji hitro prepoznajo in z njimi naredite veliko škodo svoji prijavi. Vsebina priročnika je namenjena predvsem organizacijam, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, zagotovo pa je koristna tudi za nevladne organizacije z drugih področij, saj se področja fundacij prepletajo, nasveti pa so univerzalni.

Razpisi in projekti na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (pdf)
Kaj so razpisi, kje jih iskati, kako napisati dobro (uspešno) projektno prijavo, kako izpeljati proces od ideje do projekta, katere so možnosti za financiranje, primeri projektov in še več. Vsebina priročnika je namenjena nevladnim organizacijam, predvsem tistim, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, zagotovo pa je koristna tudi za nevladne organizacije z drugih področij, saj so nasveti univerzalni.

Druge publikacije

Glocalisation – Flipping around the development paradigm (http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/Research_final-version_LAPAS2.pdf)
Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration (http://www.migrationpolicy.org/research/understanding-and-addressing-public-anxiety-about-immigration)
Maintaining Public Trust in the Governance of Migration (http://www.migrationpolicy.org/research/maintaining-public-trust-governance-migration)
Leaving No One Behind (https://www.odi.org/publications/10489-leaving-no-one-behind-critical-path-first-1000-days-sustainable-development-goals)
Europe’s refugees and migrants: hidden flows, tightened borders and spiralling costs (https://www.odi.org/publications/10558-europe-s-refugees-and-migrants-hidden-flows-tightened-borders-and-spiralling-costs)
Women’s economic empowerment: navigating enablers and constraints (https://www.odi.org/publications/10483-womens-economic-empowerment-navigating-enablers-and-constraints)
Razor-Wired. Reflections on Migrant Movements through Slovenia in 2015 (http://www.mirovni-institut.si/publikacije/razor-wired-reflections-on-migrant-movements-through-slovenia-in-2015/)
Feministični manifest 2014 (http://www.zenskilobi.si/100-feministi%C4%8Dni-manifest-2014-in-sklepi-konference-%C5%BEenske-20-let-po-pekingu.html)

Spletne strani

https://www.odi.org/
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network
http://www.ids.ac.uk/
https://www.fidh.org/en
http://www.migrationpolicy.org/
https://www.opendemocracy.net/
https://riopluscentre.org/
http://nyc.socialinnovation.org/
https://www.imi.ox.ac.uk/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.migpolgroup.com/anti-discrimination-equality/european-network-of-legal-experts-in-gender-equality-and-non-discrimination/
http://www.womenindemocracy.org/
http://www.cream-migration.org/
http://picum.org/en
http://eige.europa.eu/
http://www.humanrights.dk/