Kdo smo

Smo vztrajni idealisti. Verjamemo, da imamo vsi ljudje enake potrebe, želje in strahove, torej smo si enaki. Toda obstoječi vzorci delovanja ne sledijo temu prepričanju; obstaja več kategorij ljudi, okolje pa je podrejeno človeškim interesom.  Mi razbijamo te škodljive načine razmišljanja in delovanja ter gradimo nove, vzdržne  in pravične. Uspešni smo zaradi povezovanja z optimističnimi in angažiranimi posamezniki in organizacijami, ki si želijo sprememb, ne glede na to, če prihajajo iz nevladnih, vladnih ali gospodarskih krogov in tudi z različnih vsebinskih področij. Predvsem pa nas pri našem delu vodi pristna želja po iskanju rešitev za boljšo prihodnost.

Naše dejavnosti

• soočamo z obstoječimi razvojnimi problemi;
• spodbujamo aktivacijo posameznika k iskanju trajnih rešitev za razvojne probleme;
• soočamo in povezujemo posameznike ter odpiramo javne razprave;
• raziskujemo in iščemo alternativne načine delovanja;
• nadziramo cilje in usmeritve na nacionalni in globalni ravni ter oblikujemo predloge za bolj enakopravno, pravično in trajno delovanje mednarodne skupnosti.

Poseben poudarek dajemo vsebinama
enakost spolov in migracije.