Kdo smo

Smo vztrajni idealisti. Verjamemo, da imamo vsi ljudje enake potrebe, želje in strahove, torej smo si enaki. Toda obstoječi vzorci delovanja ne sledijo temu prepričanju; obstaja več kategorij ljudi, okolje pa je podrejeno človeškim interesom.  Mi razbijamo te škodljive načine razmišljanja in delovanja ter gradimo nove, vzdržne  in pravične. Uspešni smo zaradi povezovanja z optimističnimi in angažiranimi posamezniki in organizacijami, ki si želijo sprememb, ne glede na to, če prihajajo iz nevladnih, vladnih ali gospodarskih krogov in tudi z različnih vsebinskih področij. Predvsem pa nas pri našem delu vodi pristna želja po iskanju rešitev za boljšo prihodnost.

Naše dejavnosti

• soočamo z obstoječimi razvojnimi problemi;
• spodbujamo aktivacijo posameznika k iskanju trajnih rešitev za razvojne probleme;
• soočamo in povezujemo posameznike ter odpiramo javne razprave;
• raziskujemo in iščemo alternativne načine delovanja;
• nadziramo cilje in usmeritve na nacionalni in globalni ravni ter oblikujemo predloge za bolj enakopravno, pravično in trajno delovanje mednarodne skupnosti.

Poseben poudarek dajemo vsebinama
enakost spolov in migracije.

Transparentnost

Letna vsebinska poročila: 2020, 2021, 2022, 2023

Letna finančna poročila: 2020, 2021, 2022, 2023

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji: V društvu sta zaposleni dve osebi, predsednica ter vodja projektov-raziskovalka. Razmerje plač je 1:1.