Home » Vrednost in posledice subvencij za fosilna goriva

Vrednost in posledice subvencij za fosilna goriva

Dr. John Abraham, podnebni znanstvenik, v svojem članku, objavljenem v začetku avgusta, predstavlja izsledke nove študije, ki kvantificira vrednost subvencij za fosilna goriva na globalni ravni. Ob tem poudarja dva ključna problema, povezana s fosilnimi gorivi. Kot prvo, povzročajo podnebne spremembe, zato bo njihova nadaljnja uporaba privedla do zelo obsežnih ekonomskih in socialnih posledic. Druga ključna težava pa je, da so fosilna goriva draga, saj je večina njihovih stroškov prikritih in med te spadajo tudi subvencije.
Omenjena študija predstavlja šokantne rezultate glede teh subvencij, ki na letni ravni presegajo pet trilijonov ameriških dolarjev. Z drugimi besedami: kar 6,5 % globalnega bruto domačega proizvoda se namenja za subvencioniranje fosilnih goriv.

Avtorji študije predstavljajo pomen teh subvencij, pri čemer izpostavljajo naslednje 4 točke:
1. subvencije spodbujajo uporabo fosilnih goriv, ki uničuje okolje;
2. subvencije so drage;
3. subvencije vplivajo na zmanjšanje investicij v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije;
4. subvencije predstavljajo zelo neučinkovito podporo gospodinjstvom z nizkimi dohodki.

Študija obravnava tako subvencije za potrošnike kot tudi za proizvajalce, pri stroških teh subvencij pa še posebej velik pomen pripisuje okoljskim stroškom, kot so globalno segrevanje, umrljivost zaradi onesnaženega zraka in davki na potrošniško blago na splošno. Prav tako študija prikazuje rezultate glede na vrsto fosilnih goriv in njihovo uporabo, iz katerih je razvidno, da gre največ subvencij za nafto in premog, geografski pregled rezultatov pa prikazuje, da je vrednost subvencij za fosilna goriva največja na Kitajskem, v Združenih državah Amerike (ZDA) in v Rusiji, vrednost subvencij za fosilna goriva v Evropski uniji pa predstavlja malo manj kot polovico vrednosti subvencij za fosilna goriva v ZDA.

Dr. Abraham se kot podnebni znanstvenik osredotoča predvsem na znanstvene vidike podnebnih sprememb, toda pri tem enakovredno upošteva tudi ekonomske vidike in zato v zaključku članka poudarja pomen čistih in obnovljivih virov energije, ki za razliko od fosilnih goriv ne prinašajo omenjenih okoljskih stroškov.