Home » Vabilo na srečanja MZZ o Strategiji razvojnega sodelovanja

Vabilo na srečanja MZZ o Strategiji razvojnega sodelovanja

Državni zbor je septembra letos sprejel Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki predstavlja usmeritev delovanja Slovenije na omenjenih področjih. Resolucija predvideva, da bo v šestih mesecih po sprejetju resolucije, torej do 26. 3. 2018, sprejet akcijski načrt o postopnem povečevanju deleža BND za uradno razvojno pomoč. Prav tako pa mora v roku enega leta od sprejetja dokumenta, torej do 26. 9. 2018, vlada sprejeti Strategijo razvojnega sodelovanja.

V procesu oblikovanja Strategije se MZZ posvetuje z različnimi deležniki s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V sklopu teh posvetovanj MZZ vabi nevladne organizacije na uvodne pogovore o osnovnih izhodiščih prihodnjega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Srečanja bodo potekala:

  • v torek, 14. 11. 2017, med 9. in 11. uro na temo vsebinskih prednostnih področij, presečnih tem in vsebinskih poudarkov v posameznih geografskih prednostnih območjih,
  • v sredo, 15. 11. 2017, med 9. in 11. uro  na temo vključevanja in razvoja zasebnega sektorja,
  • v ponedeljek, 20. 11. 2017, med 12. in 14. uro na temo ozaveščanja, globalnega učenja, krepitve NVO in partnerstev. 

Sestanki se bodo odvijali v sejni sobi v 1. nadstropju na Gregorčičevi 25 v Ljubljani. Prosimo, da najkasneje do ponedeljka, 13. 11., na  taja.cehovin@gov.si sporočite vaše zanimanje za udeležbo na dogodkih.