Home » Srečanje razvojnih NVO z novim ministrom za razvojno sodelovanje

Srečanje razvojnih NVO z novim ministrom za razvojno sodelovanje

Včeraj je potekalo prvo srečanje novega državnega sekretarja na MZZ, ki opravlja tudi funkcijo ministra za razvojno sodelovanje, g. Logarja, z nevladnimi razvojnimi in humanitarnimi organizacijami. Povedal je, da prihaja iz Državnega zbora, kjer je bila obravnavana Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki bo v obdobju do leta 2030 predstavljala okvir za delovanje Slovenije na teh področjih. Logar je med drugim v Državnem zboru izpostavil pomen partnerstev, med drugim tudi NVO, ki so pomemben partner MZZ pri realizaciji razvojne politike Slovenije. Želja je, da bo Resolucija v prihodnjem obdobju v večji meri integrirana v ostala področja dela MZZ.

V obdobju enega leta od sprejetja Resolucije naj bi bila na vladi obravnavana tudi Strategija o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. MZZ je že pričel z delom na tem pomembnem strateškem dokumentu, ki naj bi podrobneje opredelil vsebino Resolucije. V obdobju po Slovenskih razvojnih dneh, ki bodo 4. in 5. oktobra, naj bi potekala srečanja z deležniki izven državne uprave, tudi z nevladnim sektorjem. Logar je nevladne organizacije povabil k sodelovanju na Slovenskih razvojnih dneh.

Navkljub dejstvu, da se je zaključila prva javna obravnava o Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, je Logar v določenih segmentih dokumenta še omenil možnosti za njegovo nadgradnjo, s ciljem sprejetja kvalitetnega zakonskega okvira za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Prenesel je tudi sklep s Strokovnega sveta z dne 14. septembra, ki je članstvo nevladnih organizacij v posvetovalnem telesu ministra povečalo z dosedanjega enega mesta na tri. Namen odločitve je zagotoviti boljšo uravnoteženost deležnikov v posvetovalnem telesu ministra. Platforma za nevladne razvojne in humanitarne organizacije je bila pozvana, da na transparenten in vključujoč način opravi izbor kandidatov v Strokovni svet.

Logar je predstavil tudi javni razpis za nevladne organizacije, ki bo objavljen v mesecu oktobru. Za obdobje 3 let bodo razpisani štirje projekti v višini 545.000 evrov, in sicer eden za področje boja proti podnebnih spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi viri v Podsaharski Afriki; eden za področje enakosti spolov in krepitve vloge žensk v Podsaharski Afriki; eden v Severni Afriki ter; eden v Sloveniji za področja ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in zagovorništva. Rezultati razpisa in podpis pogodb naj bi se predvidoma odvili januarja 2018. Decembra letos bo objavljen še javni razpis za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije. Razširjen bo s programi generalnega direktorata Komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito.

Nevladne organizacije smo pohvalile odločitev MZZ za širitev Strokovnega sveta oziroma vključitev dodatnih 2 predstavnikov iz vrst nevladnega sektorja. MZZ smo pozvale, da si prizadeva za povečanje deleža uradne razvojne pomoči, ne le na 0,33 % BND, temveč na 0,7 % BND. Znotraj tega naj se povečuje tudi delež sredstev, namenjenih nevladnemu sektorju, ki je pomemben izvajalec razvojne politike Slovenije. Seveda pa smo nevladne organizacije več kot le izvajalci, zato smo MZZ pozvale, da zagotovijo podporno okolje, ki bo omogočilo razvoj in profesionalizacijo organizacij. Vključitev enakosti spolov kot vsebinsko prioriteto Slovenije v Resolucijo je bila označena za pomemben korak. Pri vključevanju podjetij v razvojno sodelovanje je bila izpostavljena potreba po zagotovitvi jasnih standardov, ki jim morajo podjetja slediti pri svojem delovanju, prav tako je bil poudarek dan na razvoju podjetij v partnerskih državah in ne v Sloveniji. Ker v Sloveniji ni velike naklonjenosti razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči, je bila izpostavljena potreba po povečanju ozaveščenosti in globalne solidarnosti. Nevladne organizacije smo izrazile željo po zgodnem vključevanju v vse procese oblikovanja strateških in drugih dokumentov s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.