Home » Skupen predlog NVO – status NVO v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, MRS in HP

Skupen predlog NVO – status NVO v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, MRS in HP

 

Javno posvetovanje glede osnutka Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja NVO za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, objavljenega s strani ministrstva za zunanje zadeve, se je zaključilo. Pripombe na osnutek smo MZZ posredovale tudi nevladne organizacije, med njimi tudi FER.

V zadovoljstvo nam je, da bomo v prihodnje tudi organizacije, ki delujemo na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, lahko pridobile status delovanja v javnem interesu. Menimo, da bi možnost pridobitve tega statusa morale imeti vse organizacije, ki pomembno prispevajo h globalni pravičnosti, enakopravnosti, solidarnosti, raznolikosti, tolerantnosti in trajnostnem razvoju.

Osnutek pravilnika je primerljiv tovrstnim dokumentom, ki že obstajajo pri drugih resorjih. Pomembna naloga pravilnika je določitev pogojev, ki bodo omogočili izbor tistih organizacij, katerih prispevek je znaten in je v javnem dobrem, in sicer na primerljiv in objektiven način ter na podlagi strokovnih kriterijev. Menimo, da morajo biti zaradi majhnega števila nevladnih organizacij, delujočih na področjih razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v Sloveniji, kot tudi omejenih pogojih za zagotavljanje njihovega trajnostnega in dostojnega delovanja, kriteriji začrtani na vključujoč način. Glede na dejstvo, da ge za prvi tovrstni pravilnik smatramo, da bi bilo smotrno najkasneje v roku 3 let opraviti njegovo evalvacijo.