Home » Razpis MZZ bo objavljen 6. oktobra

Razpis MZZ bo objavljen 6. oktobra

MZZ je objavilo novico, da bo predvidoma v petek, 6. oktobra 2017 v Uradnem listu objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za obdobje od 2018 do 2020. V ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 13. uri, bo ministrstvo na Gregorčičevi 25a organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje, na katero bodo povabljena tudi podjetja.

MZZ bo tokrat financiralo do 4 razvojne projekte:
– dva v najmanj razvitih državah Podsaharske Afrike: enega na temo boja proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri, drugega na temo enakosti spolov in krepitev moči žensk;
– tretjega v državah Severne Afrike;
– četrti pa bo namenjen t. i. mehkim vsebinam.

Rok za prijavo na razpis bo predvidoma 4 tedne od dneva objave v Uradnem listu. Posamezen prijavitelj bo lahko v okviru tega javnega razpisa prijavil največ 2 projekta. V vsak projekt bo moral vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo. Pri projektu na temo boja proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri pa MZZ spodbuja tudi sodelovanje med NVO in zasebnim sektorjem. Do sedaj je interes za sodelovanje izrazilo 22 podjetij, ki so navedena na seznamu, ki je objavljen na spletni strani MZZ.