Home » Različnost – enakost

Različnost – enakost

Nives razmišlja

Različni smo si, to je dar in čar življenja. A če razlike postanejo stereotip in stereotipi vplivajo na pravice ljudi, pa to ni več čar, ampak težava.

V preteklosti se nisem nikoli kaj preveč spraševala o razlikah med moškimi in ženskami v smislu enakosti spolov. V osnovni šoli se mi je namreč precej logično zdelo, da je šola bolj narejena “po meri deklet” oziroma da so morda fantje bolj za na igrišče kot za v razred, čeprav sem se tudi sama večkrat znašla tam :). 

Položaj žensk pa mi je nekako nelogičen postal takrat, ko sem se sama znašla na trgu dela. Nisem našla ustrezne razlage, zakaj so nekatera delovna področja še vedno rezervirana za moške. Zakaj na nekaterih položajih še vedno vlada neenakost med moškimi in ženskami in kako to, da so moški za svoje delo pogosto še vedno bolje plačani. Do neke mere lahko razumemo, da so poklicne izbire mladih posledica tradicije in vzgoje, po drugi strani pa lahko govorimo tudi o spolnih stereotipih, ki so del tudi poklicnega področja.

Pred nekaj leti sem preko Zavoda Nefiks sodelovala v projektu Free to Choose, kjer smo preko družabne igre naslavljali tematiko spolnih stereotipov v povezavi s poklicnimi izbirami. Ugotovili smo, da je ključnega pomena pri mladih to, da stereotipe sploh prepoznajo, da jih kasneje premagajo. Poleg tega smo ugotovili tudi, da imajo mladi premalo informacij v povezavi s poklicnimi izbirami, kar posledično pomeni tudi, da se moški odločajo za “moške” poklice in ženske za “ženske”. 

To potrjuje tudi trend, ki je zadnje leto med Kolegicami* vedno bolj priljubljen. Opažamo namreč, da je med puncami vedno več zanimanja za delavnice s področja IT kompetenc (osnove wordpressa, 3D modeliranje, napredno znanje Excela itd.). Dekleta, ki prihajajo na tovrstne delavnice, imajo skoraj v 90 % osnovno izobrazbo, ki ni povezana z IT področjem. Ravno zato je v teh poklicih še vedno zaznati, da ženske v teh poklicih niso enakovredne moškim. To je potrdila v intervjuju tudi mlada programerka Teja, ki se na srečo na svojem delovnem mestu ne srečuje s tem, doživljajo pa to njene kolegice

Na svetu trenutno živi več kot 7,7 milijarde ljudi. Od tega je še vedno nekaj več moških kot žensk, a ta številka vedno bolj postaja enakovredna. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer trenutno biva nekaj več moških kot žensk, a ta razlika postaja vedno manjša. Pa dajmo tudi mi delovati tako, da se bo poleg številk krepila tudi enakost med spoloma v izobraževanju, zaposlovanju in vodenju. Projekta kot sta Free to Choose in Kolegice sta le dva od takšnih preko katerih lahko informiramo in izobražujemo mlada dekleta v Sloveniji. In če bomo uspešni pri nas, sem prepričana, da bo to pozitiven vpliv tudi za države v razvoju in celoten svet. 

Zato, razbijajmo stereotipe! Pa ne le zato, da bomo dosegli kazalnike 5. cilja trajnostnega razvoja, ampak da bo naš svet še lepši.  

*Kolegice so projekt Zavoda Nefiks, preko katerega je mladim ženskam omogočeno mreženje in pridobivanje kompetenc prihodnosti. 

Avtorica: Nives Felić

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: