Home » Priložnosti za financiranje iz razpisov zavoda za zaposlovanje

Priložnosti za financiranje iz razpisov zavoda za zaposlovanje

  • Drugo
Financiranje zaposlenih prek razpisov Zavoda za zaposlovanje je lahko dodaten vir prihodkov projekta. Če na primer potrebujete delež dodatnega sofinanciranja, lahko zaposlite brezposelno osebo, ki bo delala na projektu in prejmete subvencijo, katere višina je odvisna od razpisa (ponavadi predvsem glede na starost in/ali trajanje brezposelnosti osebe, ki jo želite zaposliti).

 

Trenutno je zelo aktualen program, ki je namenjen prav nevladnim organizacijam. Javno povabilo je bilo objavljeno 9. avgusta. Program Priložnost zame v nevladnih organizacijah ima na voljo 1,2 milijona EUR za subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih iz vse Slovenije. Namenjen je spodbujanju zaposlovanja v nevladnih organizacijah in opravljanju pripravništva.

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa:

  • 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
  • 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev z vključenim 3-mesečnim poskusnim delom. Izplačilo subvencije je v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po uspešno opravljenem poskusnem delu.

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo brezposelne, ki so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljeni več kot 6 mesecev, imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo in so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Priporočamo, da se seznanite še s tremi razpisi, ki jih je objavil Zavod za zaposlovanje v zadnjem mesecu:
Zaposli.me 2017/2019
Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.
Delovni preizkus 2017/2018
Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2018.
Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018
Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.