Home » Podnebna budnica vladi

Podnebna budnica vladi

  • Okolje

Maja lansko leto je na tisoče ljudi odšlo na ulice širom sveta in zahtevalo korenito spremembo v odnosu do fosilnih goriv.  Protestanti so pozivali vlade, da namesto spodbujanja rabe fosilnih goriv in s tem podnebnih sprememb nafto, premog in plin pustijo v zemlji in preidejo k politikam, ki spodbujajo učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Sporočilo do sedaj največjih civilne akcije na svetu proti nespremenjeni rabi fosilnih goriv je bilo jasno: podnebne politike ne morejo več biti v rokah vlad in korporacij.

Drugo svetovno gibanje proti umazani energiji se je pričelo 13. marca letos. Tokrat bo usmerjeno k združevanju tistih skupin, ki jih podnebne spremembe najbolj ogrožajo, med drugim avtohtone skupnosti, kmetje, pljučni in srčnožilni bolniki.  V nizu dogodkov, ki bodo na vseh celinah opozarjali k nujnosti prenehanja obstoječih vzorcev delovanja fosilne industrije, ki vedno bolj prispevajo k taljenju leda na Antarktiki, dvigovanju gladine oceanov, pospeševanju suš in lakote, se bo pridružila tudi Slovenija.

Koalicija več kot 70 civilnodružbenih organizacij s področja zdravja, okolja, človekovih pravic, mladinskih in študentskih vprašanj in sindikati, kot tudi naraščajoče število posameznikov, od slovenske vlade zahteva:

  1. Javni denar le za javno dobro: da vse oblike javne finančne podpore usmeri k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda iz fosilnih virov na sistem, ki temelji na učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije;
  2. Načrt opustitve premoga: da predstavi načrt za pravočasno opuščanje rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj ter v Termoelektrarni in toplarni Ljubljana, pri čemer naj bo v času prehoda ustrezno poskrbljeno za delavke in delavce, ki trenutno živijo od dela, povezanega s pridobivanjem in kurjenjem premoga;
  3. Energetiko od ljudi za ljudi: da spodbudi samooskrbo z obnovljivimi viri energijetako da z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko več sto tisoč prebivalcev na svojih strehah ali na bolj oddaljenih primernih površinah na ekonomsko vzdržen način (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju;
  4. Trajnostno mobilnost: da vzpostaviinfrastrukturo za elektrifikacijo prometa z obnovljivimi virizačne proces elektrifikacije javnega prometa in izvaja politike, ki bodo več sto tisoč ljudi spodbudili, da uporabljajo javni potniški promet in kolo namesto osebnega avtomobila.

Poziv vladi lahko podpišeš tudi ti. Lahko pa svoje nestrinjanje z obstoječo politiko, ki prispeva k podnebnim spremembam, pokažeš tudi na podnebni budnici vladi, ki bo danes ob 16. uri potekala pred vlado na Gregorčičevi ulici 20 v Ljubljani.