Home » Pa smo jih dočakali!

Pa smo jih dočakali!

Februarja smo pisali o napredku pri našem projektu v Albaniji in o brejih kozah. S pomladijo se je 20 že obstoječim kozam pridružilo še 20 kozličkov, od tega 12 kozličkov in 8 kozic. Upali smo, da bo slednjih več in da bo tako čreda v Puki hitreje narastla. A po besedah lokalne strokovnjakinje »Livestock Enterpreneurs Association of Albania« (LEEA), ki že od novembra dalje usposablja ženske v Puki za delo s kozami, bodo prihodnje leto poskusili to razmerje obrniti.

Ženske nadaljujejo z oskrbo povečane črede in 60 dni od skotitve kozličkov bodo tudi pričele s pridelavo mleka. Pričakujejo, da bo vsaka koza proizvedla liter mleka na dan. Čakata pa jih še dva pomembna modula usposabljanj s strani LEEA, in sicer glede predelave mleka in trženja mlečnih proizvodov, ter glede vzpostavitve ženske kooperative za kozjerejo. Kot smo že pisali, je komunistična preteklost pustila pečat glede dojemanja kooperativ, zato bo slednje usposabljanje in spoznavanje dobrih praks v Albaniji zelo pomembno za uspeh projekta.

Z letošnjim letom pa se glavni aktivnosti projekta, vzpostavitvi ženske kooperative, pridružuje še usposabljanje deklic in dečkov, lokalnih vodij iz Puke, Tirane in Roskovca, glede (ne)enakosti spolov. Mladi lokalni vodje bodo pridobili orodja, ki jih bodo prenašali na širši krog  mladih v svojih lokalnih okoljih, s pomočjo katerih bodo spreminjali nesorazmerno porazdelitev moči med deklicami in dečki.

Pred nami je torej pestra pomlad, ki se bo zaključila z obiskom FER-ovk v Albaniji konec junija in v začetku julija. Takrat vam bomo lahko več povedali o tem, če mladi vprašanja enakosti spolov vidijo drugače kot ženske, ki so vključene v kozjerejo.