Home » Oni in mi

Oni in mi

komu mar ljudi
ki bežijo
iz svoje domovine
zaradi vojne
zaradi politike
zaradi religije
zaradi rase
komu mar ljudi
ki so na poti
izčrpani
lačni in žejni
preganjani
komu mar ljudi
ki skoraj nikjer
niso dobrodošli
niso enakovredni
niso taki kot mi
komu mar ljudi
beguncev
kot jim pravimo mi
tudi ko mine več let
odkar so se novemu okolju prilagodili
odkar so v družbo vključeni
odkar so naši dobri prijatelji
beseda begunci
se jih še vedno vztrajno drži

oni = begunci
ljudje = mi
ali
begunci = ljudje
oni = mi
?

Avtorica: Maša Rački

 

English translation

Us and them

who cares about the people
that are fleeing
from their countries
because of war
because of politics
because of religion
because of race
who cares about the people
that are on their way
exhausted
hungry and thirsty
persecuted
who cares about the people
that are barely any place
welcome
equal
not like us
who cares about the people
refugees
like we call them
even after many years pass
since they have
adapted to their new environment
been included in the society
have become our good friends
the word refugees
still clings onto them

they = refugees
people = us
or
refugees = people
they = us
?

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: