Home » Odnosi med evropskim in afriškim kontinentom

Odnosi med evropskim in afriškim kontinentom

Oktobra bo v Bruslju potekal že šesti Vrh Afrika-EU. Korona kriza je tudi tokrat pomešala štrene in srečanje nedvomno ne bo potekalo kot predhodna, kar lahko vpliva tudi na odločitve, sprejete ob Vrhu. Kot je bila praksa v preteklosti, se bo dogodek najverjetneje zaključil s politično deklaracijo, katere namen je uokviriti in nadgraditi strateške odnose med kontinentoma. A ključnega pomena je deklarativne zaveze preleviti v prakso, kar pa se žal ni udejanjilo že na zadnjem Vrhu v Abidjanu. Ne le pandemija, tudi spreminjajoči se odnosi med kontinentoma, v katere afriška stran vstopa kot odločnejši igralec z željo po kontinentalni krepitvi in sodelovanju tudi z neevropskimi partnerji, EU pa kot nekoliko manj pokroviteljska in zaradi notranjih trenj glede spoštovanja vladavine prava tudi nekoliko neenotnejša, nakazujejo zanimivo srečanje v Bruslju.

Vezano na vrh in širše odnose med kontinentoma, se bo 8. septembra 2020 med 9:30 in 13:30 v restavraciji Skuhna odvila delavnica z naslovom “Odnosi med evropskim in afriškim kontinentom – pričakovanja in priporočila civilne družbe”. V organizaciji SLOGA bosta dogodek vodila Ana Kalin (članica JAES skupine, FER) in Albin Keuc (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč). Namenjena je nevladnim organizacijam in drugim zagovorniškim organizacijam, ki delujejo na področju vzpostavljanja bolj uravnoteženega sodelovanja med afriškim in evropskim kontinentom ter krepitve slovenskega prispevka. Cilja delavnice sta okrepiti sodelovanja med NVO in oblikovati začetna priporočila političnim odločevalcem v Sloveniji pred Vrhom AU in EU.

Več informacij o delavnici lahko najdete tu. Vabljeni!