Home » MZZ objavilo seznam zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri javnem razpisu

MZZ objavilo seznam zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri javnem razpisu

Pred tednom smo vas že seznanili, da je MZZ najavilo razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja za nevladne organizacije. Javni razpis bo objavljen v začetku oktobra 2017. Del razpisa bo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav. Kot posebnost prihajajočega razpisa so navedli možnost za sodelovanje med nevladnimi organizacijami in partnerji iz zasebnega ali javnega sektorja.

MZZ želi na tak način nevladne organizacije spodbuditi, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja. S tem odpira priložnost tudi podjetjem, da se glede na svoj poslovni interes vključijo v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Da bi se nevladne organizacije lahko v čim zgodnejši fazi povezale s podjetji, so objavili seznam podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z nevladnimi organizaciji.

V sredini oktobra 2017 bodo organizirali tudi delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo povabili tudi podjetja in tako omogočili dodatno priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o morebitnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami in podjetji.