Home » MZZ novosti

MZZ novosti

Ministrstvo za zunanje zadeve je vzpostavilo evidenco za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacij in njihovih teles na prednostnih področjih slovenske zuanje politike, in sicer miru in varnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter okoljskih vprašanj. Na javni poziv za uvrstitev v evidenco se lahko prijavijo vsi zainteresirani posamezniki s strokovnim znanjem in mednarodnimi izkušnjami pri delovanju na enem od omenjenih vsebinskih področjih, z znanjem tujih jezikov in možnostjo redne udeležbe na zasedanjih v okviru funkcije. Izbrani posamezniki delujejo kot izvedenci v lastnem svojstvu.

Prav tako pa je ministrstvo konec julija na svojih spletnih straneh objavilo osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja NVO za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Rok za posredovanje pripomb na osnutek se izteče 27. avgusta 2018.