Home » Lokalni voditelji podpirajo projekt “Z vodo do dostojnega življenja”

Lokalni voditelji podpirajo projekt “Z vodo do dostojnega življenja”

3. avgusta so se zbrali veljaki območja Ndejje, katerim je direktor partnerske organizacije HOCW predstavil nov projekt “Water for a decent life”. Na srečanju so iskali rešitve za sodelovanje pri projektu, rešitve pri vzpostavljanju vodnjakov, sanitarij in zbiralnikov vode. Sodelovanje in podpora lokalne skupnosti je ključnega pomena za uspešno izvedbo aktivnosti in doseganje rezultatov ter trajnost projekta, saj želimo, da po zaključku projekta šole, zdravstveni domovi in druge skupnosti, kjer bodo stali vodnjaki, sanitarije, zbiralniki in umivalniki, prevzamejo lastništvo in skrb nad temi.

Pred pričetkom gradnje je tako zelo pomembno, da se organizirajo srečanja v skupnosti z namenom ozaveščanja lokalne skupnosti o gradnji vodnjakov, zbiralnikov vode, ekostranišč in umivalnikov ter njihovih koristi (družbenih in okoljskih). Ljudje morajo biti informirani o uporabi in čiščenju, hkrati pa je cilj srečanj tudi odkriti in odpraviti kakršnekoli predsodke (kulturne, verske), ki bi jih uporabniki lahko imeli, ter poiskati rešitve za njihovo premostitev. Predstavniki lokalnih skupnosti s sodelovanjem na tovrstnih srečanjih spodbujajo zaupanje ljudi v projekt in rezultate, ki jim bodo na voljo.

Direktor HOCW John Bolingo Ntahira je na uvodnem srečanju predstavnikov lokalne skupnosti dejal: “Now more than ever, access to safe water is critical to the health of families in Uganda. We are going to construct tip tap tanks and boreholes especially in Ndejje community schools and water will be accessed at a zero cost.” Izpostavil pa je, da mora svoje primakniti tudi vlada in druge organizacije, saj bo le tako moč rešiti izzive, ki jih prinaša Covid-19.

Shafik Ssonko, Ndejje Division Mayor je pozval vse lokalne vodje naj tesno sodelujejo s HOCW in tako skupaj zagotovijo, da bo imela skupnost dostop do varne, pitne vode. Dejal je: “The responsibility starts with all of us in the community and our participation is key, so we pledge to work with HOCW to ensure that the project is fully implemented because it will benefit us in a positive way.”

Projekt financira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: