Home » Kraški memento mori

Kraški memento mori

  • Okolje

Trava, travica zelena,
na golfišču zastrupljena.

Voda, vodica strupena,
v nedra Krasa izcejena.

Trave, ribice, ljudje,
vse umira, to se ve.

Avtorica: Maca Jogan

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: