Home » Kako odgnati opice in kače?

Kako odgnati opice in kače?

Za begunci in lokalnim prebivalstvom v Ndejje v Ugandi je prvi cikel pridelave zelenjave in osnovnih živil, ki jih gojijo v dobro uro oddaljeni njivi v Nakawuka. Prvi pridelek bi lahko bil bogatejši, a žal je bilo sušno obdobje daljše od pričakovanega – a prav to je bil povod za projekt, ki ga FER izvaja v sodelovanju s Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW). Podnebne spremembe namreč negativno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo v Ugandi, nepredvidljive vremenske razmere so vedno pogostejše in cene hrane naraščajo.

Kljub temu smo s prvo žetvijo zadovoljni. Kot vedno, ko se prvič lotiš nekega opravila, so se tudi nastajajoče kmetice in kmetje soočali s številnimi izzivi. Ob pripravi zemljišča na prvo setev so naleteli na nekaj večmetrskih pitonov, kar je pošteno prestrašilo marsikaterega od njih. Pri premagovanju strahu jim je ob strani stala lokalna organizacija Volunteer Efforts for Development Concern (VEDCO), ki že nekaj desetletij v Ugandi deluje na področju kmetijstva. Predvsem pa jih usposablja, nadzira in nudi tehnično pomoč v vseh fazah kmetovanja.

Kako torej poteka gojenje zelenjave in osnovnih živil? Zemljišče v velikosti nekoliko več kot 2 hektara je bilo razdeljeno na 4 predele. 2 sta namenjena proizvodnji lokalne zelenjave, 1 osnovnim živilom kot so krompir, kasava, koruza in fižol, na enem pa bodo strnjena poslopja, in sicer prostor za shranjevanje orodja, center za učenje in kokošnjak. Slednji bo poseljen šele v prihodnjem letu.

Tudi opice so zmanjšale pridelek, saj so nenehoma kradle hrano z njive. Pri  njihovem preganjanju v drugem ciklu pridelave jim bo pomagal pes. Če so do sedaj posledice sušnega obdobja blažili z ročnim zalivanjem, bodo že ob pripravi zemljišča za ponovno setev pod zemljo zakopali cevi in tako vzpostavili namakalni sistem. Pričakujejo, da bosta oba ukrepa povečala pridelek, ki ga pričakujejo še pred poletjem.

Ker spolni stereotipi močno vplivajo na prehransko varnost in zdravo prehrano, predvsem pri ženskah in otrocih, je vključevanje vidika spola v vse aktivnosti projekta ključnega pomena. S tem namenom se je ena izmed 4 trenerjev – 3 ženske in 1 moški, ki so pri HOCW zaposleni na projektu, dodatno usposabljala na področju enakosti spolov in vpliva vidika spola na prehransko varnost. Pridobljena znanja vztrajno prenaša na ženske in moške, ki v Nakawuka obdelujejo zemljo. Po njenem mnenju je njeno delo še nekoliko oteženo, saj ima opravka z ljudmi iz različnih držav, kulturnih in verskih pripadnosti ter se zato pri ozaveščanju sooča z različnimi navadami, vrednotami in normami. A prepričana je, da so že v manj kot letu dni od pričetka projekta vidne spremembe.