Home » Globalno segrevanje

Globalno segrevanje

  • Okolje

Nature nature on the world 
Were you fine or you were worth 
Cause today you feel bad 
Nature nature sorry about that 


Nature nature tell me why 

All the water keeps it dry 
Stop the time do it quick 
It’s our planet full of  💩🤣🤣 


Nature nature listen to me 
I hope we stop from cutting your tree
I hope we stop wasting the water 
I hope we help you feeling calmer 

Avtorica: Maria Mano

 

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: