Home » FER izdal Priročnik o fundacijah

FER izdal Priročnik o fundacijah

FER je izdal priročnik na temo fundacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Vsebuje pregled fundacij in možnosti financiranja iz sredstev, ki jih fundacije namenjajo kot podporo delovanju različnih organizacij ter njihovih programov in projektov. Vključeni so tudi primeri in praktični napotki, s pomočjo katerih vas želimo vzpodbuditi k prijavi za sredstva fundacij, vam prijavo olajšati ter izboljšati njeno kakovost, da bo imela čim večje možnosti v izbirnem procesu. Opozarjamo na nekatere napake, ki jih ne smete storiti, saj jih financerji hitro prepoznajo in z njimi naredite veliko škodo svoji prijavi.

Vsebina priročnika je namenjena predvsem organizacijam, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, zagotovo pa je koristna tudi za nevladne organizacije z drugih področij, saj se področja fundacij prepletajo, nasveti pa so univerzalni. V FER smo mnenja, da je prostora za podporo slovenskim razvojnim in humanitarnim nevladnim organizacijami še veliko, zato upamo, da priročnik ponuja koristne in realne možnosti za krepitev sektorja. Želimo vam prijetno branje!