Home » Dva nova projekta v Albaniji in Ugandi

Dva nova projekta v Albaniji in Ugandi

Ponosno predstavljamo dva nova projekta, ki ju bomo od februarja 2020 do oktobra 2022 izvajali v Albaniji in Ugandi ob podpori ministrstva za zunanje zadeve.

V sodelovanju s partnersko organizacijo v Albaniji, Balkan Center for Cooperation and Develoment (BCCD), bomo izboljšali razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepili pravice deklet in žensk v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu. Vse aktivnosti v projektu izhajajo iz OECD SIGI indeksa in naslavljajo temeljne vzroke diskriminacije žensk, tudi pri slabšem dostopu do informacij na področju upravljanja z odpadki in do varnih zelenih in javnih površin za deklice in ženske. 200 mladih v Prrenjasu, Devollu in Korci, od tega vsaj 120 deklet, bo ozaveščenih o temeljnih vzrokih za diskriminacijo žensk in spreminja obstoječe norme in vrednote. 100 odločevalcev in oblikovalcev politik v Prrenjasu in Devollu in na nacionalni ravni bo razumelo vpliv norm, vrednot in zakonov na neenakosti med spoloma, pomen vključevanja žensk za učinkovitost upravljanja z odpadki, čistejše okolje in ekonomski potencial kraja ter pomen zagotavljanja varnih zelenih in javnih površin za ženske in deklice, kot tudi vzroke in posledice nasilja nad spolom. 35 žensk pa bo razumelo pomen vključevanja žensk v upravljanje z odpadki in ekonomske priložnosti za lastno ekonomsko osamosvojitev.

V sodelovanju s partnersko organizacijo Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW) bomo nadaljevali oz. nadgradili dosedanje delo, uporabnikom omogočili gojenje lokalne zelenjave, rejo kokoši, krav in rib ter dostop do čiste pitne vode. Zraven obstoječega zemljišča v Nakawuki bo kupljeno dodatno zemljišče. Tako se bo razširil krog oseb, ki imajo zagotovljeno varno, zadostno in ustrezno prehrano. Dozidan bo hlev za krave in dodaten kokošnjak, kupljeni 2 kravi mlekarici in 1500 Kuroiler lokalnih piščancev, ki bodo razdeljeni med uporabnike. Vsi zaposleni in vključeni uporabniki v Ndejje in Kampali bodo prejeli ustrezno znanje o integriranem kmetovanju, vzpostavitvi urbanih, alternativnih gredic in reji živali. Z usposabljanjem bomo povečali donosnost pridelave in zmogljivost za prilagajanje na podnebne spremembe. To bo zmanjšalo krizne razmere, kar bo skupaj z ozaveščanjem in boljšo oskrbo posledic SGBV zmanjšalo nasilje nad ženskami in deklicami. Z različnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi (dogodki, stripi, dramska predstava, dokumentarni film itd.) bomo povečali zavedanje o prehranski varnosti, krizah zaradi podnebnih sprememb, pomenu čiste pitne vode, preprečevanju konfliktov, enakosti spolov in nasilju zaradi spola.