Home » Boj proti nasilju nad ženskami

Boj proti nasilju nad ženskami

25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in kličemo STOP nasilju. Ženske po vsem svetu trpijo psihično, fizično in spolno nasilje. V državah s političnimi konflikti in revščino je nasilja še več. Če je lonec prazen, če ni vode, če ni služb, če so politični pritiski, pride hitreje oz. še večkrat do nasilja.
V Ugandi ženske v lokalni skupnosti, kjer delujemo, nasilje na podlagi spola vidijo kot velik problem. Na raznovrstnih srečanjih, ki jih organiziramo, naštevajo primere nasilnih situacij, katerim so bile priča, naštevajo različne vzroke, ki privedejo do nasilja, primere, ko se žrtve nimajo na koga obrniti po pomoč. Policiji ne zaupajo, drugih rešitev skorajda ni. Obrnejo se lahko le na nevladne organizacije, ki delujejo na področju nasilja in nudijo psihosocialno pomoč.
Pogovor o nasilju na podlagi spola, ozaveščevalne akcije in sistemske rešitve so več kot potrebni, zato jih FER s partnerji ves čas vključuje v svoje delo, skupaj z aktivnostmi za odpravljanje revščine, z zagotavljanjem vode in prehranske varnosti. Vidik spola je pomemben na prav vsakem področju.
 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Oznake: