Home » Ženske, človeška vrsta

Ženske, človeška vrsta

Všeč mi je, da mi rečejo ženska, čeprav vsi hvalijo mojo zunanjost, medtem ko
se sprašujejo o mojih možganih.

Ko iščem prostor v skupnosti, vsi mislijo, da je kuhinja primerna zame. Všeč mi je,
da mi rečejo ženska,
na to sem ponosna.
A zakaj zaradi tega dobim manj?

Zakaj ti lahko svobodno izraziš svoje mnenje, medtem ko teptaš po mojem?

Všeč mi je, da mi rečejo ženska, ko mislijo, da sem malo čudna, preveč odprta in premalo skrivnostna, ko govorim o neenakostih.

Všeč mi je, da mi rečejo ženska, ko vsi mislijo, da so moje solze moja ranljivost. Kot človeku se mi zdi lahkomiselno živeti v svetu brez človečnosti.

Ponosna sem, da mi rečejo ženska in želim, da vsi razumejo mojo vrednost za razvoj in skupnost.

Avtor: Pacifique Bush

 

WOMAN, HUMAN SPECIES.
I like to be called a woman even though everyone is just praising my outward appearance while questioning my mental abilities.
As I take my place in the community, everyone thinks the kitchen remains one of my best facilities.
I like to be called woman,
and I’m proud of it.
but why does that mean i have to receive less?
Why can you freely express your opinion while you walk on mine?
I like to be called woman when they think that when I speak out against inequalities, I am quite different from others, very open and less mysterious.
I like to be called a woman when everyone thinks my tears are my weakness.
As a human, I find it reckless to live in a world without humanity.
I am proud to be called a woman and I want everyone to understand that I am an essential asset for the development of my community.

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: