Home » Mladi Afričani in migracije

Mladi Afričani in migracije

Prebivalstvo Afrike naj bi se do leta 2050 skoraj podvojilo; s trenutne 1 milijarde naj bi se povečalo na 1,9 milijarde. Nekoliko več kot polovico dodatnega globalnega prebivalstva se bo do leta 2050 rodilo v Afriki, do leta 2100 pa bo kontinent prispeval 82 % celotnega globalnega prirastka prebivalstva. To bo povzročilo dodatne pritiske na izobraževalni sistem in gospodarstvo, in to v državah, kjer so že v trenutnih razmerah potrebne znatne investicije za izboljšanje dostopa do vode, elektrike, izobraževanja, javnega zdravja in podobno.

Konec novembra bo v Abidjanu potekal 5. Vrh Afrika–EU. Osrednja tema srečanja bodo mladi, ki so po besedah organizatorjev prioriteta tako za Evropo kot tudi za Afriko, saj opisani demografski trendi za njih predstavljajo izjemne izzive, predvsem kar se tiče migracij, varnosti in zaposlovanja. Države afriškega kontinetna, ki se že sedaj bojujejo proti revščini, se bodo znašle pred še večjim izzivom, kako izgraditi nove šole, ceste, bolnice in kako v njih vzpostaviti potrebne storitve, ob tem pa še ustvarjati nova delovna mesta in odpravljati negativne posledice za okolje. Za starajočo se Evropo lahko mladi s sosednjega kontinetna predstavljajo priložnost za pomladitev družbe, a z nastopom nove migrantske realnosti v njih vidi predvsem potencialne migrante, ki bodo trkali na evropska vrata.

Tako migrantska realnost kot tudi večanje prebivalstva v Afriki sta dejstvi, ki se ne bosta spremenili. Sprejemajoč realnost in z namenom ozaveščanja o njej ter iskanja rešitev, je septembra v Ugandi potekala konferenca z naslovom »Mladi v Afriki in migracije«. Na njej so sodelovali begunci, mladi, nevladniki in politiki iz 10 držav Afrike in nekaj evropskih držav. Priporočila, sprejeta na srečanju, bodo predstavljena tudi na 5. Vrhu Afrika–EU, in med drugim pozivajo k naslednjim spremembam:

  • Sodelovanje med Afriško unijo (AU) in Evropsko unijo (EU) mora temeljiti na resničnem partnerstvu, skupnem delovanju in sooustvarjanju skupne prihodnosti.
  • AU in EU bi morali skupaj oblikovati novo dojemanje migracij, ki ne temelji na zaznavanju migracij kot grožnjo, temveč kot normo. Vrh Afrika–EU predstavlja pomembno priložnost za naslavljanje migracij, ki za mlado generacijo predstavljajo veliko skrb.
  • EU in AU naj naslavljata prvotne vzroke za migracije in ne samo njihovih posledic, vzpostavljata povezave med preprečevanjem konfliktov in migracijskimi politikami, oblikujeta politike za vključevanje migrantov v družbo in vzpostavita sistem legalnih migracij.
  • Donacije in financiranje EU naj bodo v veliki meri namenjeni lokalnim skupnostim in organizacijam, kar bo najbolj koristilo prejemnikom pomoči in spodbujalo trajnostni razvoj.
  • Afrika naj ustvari okolje, da bodo Afričani lahko ponosni na svoje države in človeške vire ter bo emigracija videna kot priložnost in ne kot edina možnost.