Usposabljanja

Pripravljamo delavnice na temo prijav na razpise in vodenja projektov ter priložnosti financiranja iz skladov fundacij. Na delavnicah udeleženci spoznajo možne financerje, fundacije, sklade in različne oblike financiranja, primerne za podporo projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja. Seznanijo se s primeri uspešnih projektnih prijav in skozi praktično delo pridejo do osnutkov projektnih prijav na določen razpis ali sklad.

Brez dobrega vodenja projekt ne more doseči zastavljenih rezultatov in ciljev. Na delavnicah na temo vodenja projektov odgovarjamo na vprašanja, kot so: kaj so naloge vodje projekta, kako uspešno izvesti projekt, kako voditi partnerske projekte, kako koordinirati projektni tim, kako poteka komunikacija s financerji, kako poteka nadzor in evalvacija ter kaj vsebujejo vmesna in zaključna projektna poročila.

Pripravljamo priročnike

Pripravljamo priročnik Fundacije za financiranje nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja, ki bo vseboval seznam fundacij, primere podprtih projektov iz skladov fundacij, nasvete za prijavo …

Pripravljamo priročnik z evropskimi in mednarodnimi razpisi za nevladne organizacije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in trajnostnega razvoja, ki bo vseboval seznam razpisov, primere podprtih mednarodnih projektov, nasvete za prijavo …