Home » Zemlja ob podnebnih spremembah

Zemlja ob podnebnih spremembah

  • Okolje

Erisa je svoje razmišljanje o podnebnih spremembah na našem planetu naslikala zelo nazorno. Ukrepajmo!

Avtorica: Erisa Demiras

 

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: