Home » Zbiramo refleksije mladih

Zbiramo refleksije mladih

Uspešni smo bili na razpisu platforme SLOGA za inovativne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti, katerega namen je povečati podporo javnosti (s poudarkom na mladih) za odprte, pravične in trajnostne evropske politike, še posebej glede Agende 2030, razvojnega sodelovanja, človekovih pravic in krepitve civilne družbe. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bomo tako FER in drugi prejemniki sredstev izvajali aktivnosti s posebno pozornostjo namenjeno odpravi neenakosti s poudarkom na enakosti spolov, podnebnih spremembah, pomenu uradne razvojne pomoči (ODA), implementaciji Agende 2030, izboljšanju mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) in globalnemu učenju.

FER-ov projekt ima cilj ozavestiti javnost, s poudarkom na mladih, o pomenu MRS, GU in HP pri odpravi neenakosti v svetu, predvsem na področjih enakosti spola in podnebnih sprememb. Projekt mladim in širši javnosti podaja vpogled v realnost mladih in odraslih iz Albanije, Slovenije in Ugande. Osredotoča se na njihove osebne izkušnje z enakostjo spolov in migracijami, ki jih imajo možnost posredovati na dva načina: s pomočjo grafičnih podob in pisnimi prispevki. Ti bodo objavljeni prek različnih spletnih kanalov ter zbrani in izdani v knjižici, ki bo razdeljena med mladinske centre v Sloveniji, prav tako pa bo knjižica v sodelovanju z avtorji predstavljena na zaključnem dogodku, kjer se bo odvila tudi razprava o smiselnosti razvojnega sodelovanja.

Oznake: