Home » Vzroki in posledice nenatančnega poročanja o izogibanju plačevanja davkov multinacionalk

Vzroki in posledice nenatančnega poročanja o izogibanju plačevanja davkov multinacionalk

  • Drugo

Izogibanje plačevanju davkov s strani multinacionalk je pereča tema, v razpravah glede le-te pa pogosto prihaja do najrazličnejših nesporazumov. Morda največji nesporazum pa je povzročil Premium Times, ki je v prvi polovici junija poročal o tem, da Nigerija na račun utaje davkov multinacionalk izgublja 1 trilijon ameriških dolarjev na leto. Ta podatek se je seveda zelo hitro razširil, toda kot poudarja Maya Forstater iz Centra za globalni razvoj (Center for Global Development), pa omenjena številka ne more biti resnična, saj med drugim predstavlja več kot dvakratno vrednost celotnega gospodarstva Nigerije. ​

Čeprav je Premium Times nato posodobil svoj članek in iz njega izbrisal sporen podatek, ostajajo številna vprašanja glede tega še vedno odprta, saj se je isti podatek v nigerijskih medijih večkrat pojavil že lani. Izvor nesporazuma je citirana izjava nigerijskega informacijskega in kulturnega ministra Alhajija Lai Mokammeda iz leta 2016, pri zapisu katere pa je prišlo do napake, kot je razvidno iz video posnetka govora omenjenega ministra. V tem govoru je namreč opozoril na 1 trilijon ameriških dolarjev, ki predstavlja ocenjeno vrednost nezakonitih finančnih tokov iz držav v razvoju in se torej ne nanaša samo na Nigerijo oz. na davčne izgube.

Res je, da je pri poročanju prišlo do napake, toda glavni razlog za takšno viralnost podatka je splošno prepričanje, da je ogromna vsota sredstev za razvoj v veliki nevarnosti zaradi izogibanja plačevanja davkov multinacionalk. Center za globalni razvoj meni, da ima to prepričanje lahko resne posledice, saj spodkopava zaupanje v davčne oblasti in podjetja kot tudi otežuje oceno napredka na področju izboljšanja davčnih sistemov. Zato je pomembno izpostaviti pomembno informacijo, in sicer da se je Nigerija pred kratkim pridružila podpisnikom multilateralne konvencije, ki vladam ponuja konkretne rešitve za zapolnitev vrzeli v obstoječih mednarodnih pravilih na področju davkov. Njen učinek pa bomo lahko realno ocenili le, če bomo v prihodnje natančno in odgovorno poročali o rezultatih njenega izvajanja.