Home » Vse proti izumrtju

Vse proti izumrtju

Medtem, ko pandemija bdi nad nami,
so mladi besni, stradajo, mečejo
več odpadkov na tla, ne varčujejo vode. Ne
smemo ignorirati, da je to naša odgovornost.

Med pandemijo, nobenega ponudnika.
Uživajo v krčenju gozda, da
ustavijo lakoto. Ne ščitimo tistega,
kar nam je narava zaupala.
To je kruto.
Moramo biti pametnejši.

Le človek je tisti, ki ima moč
ustaviti prekomerno potrošnjo.
Le človeška bitja lahko ustavijo svoje
nekoristno delovanje, čeprav je to
naporno.

Medtem ko tovarne prekomerno proizvajajo
nove prenosnike in pekače,
viri usihajo,
zrak, voda in zemlja so oškodovani, uganke
vzklijejo.

Medtem ko se zemlja jezi,
se segreva,
dnevi postanejo potni.
Moramo ukrepati, vse srbi.
Moramo preprečiti to katastrofo.
Ne smemo izgubiti te igre, to zmoremo
Imamo samo en planet, je Zemlja, ne Jupiter.

Vsi se morajo zavesti lastnih dejanj
Ker gre za našo prihodnost
Moramo omejiti naš vpliv.

Svet je padel
Treba je odstraniti napako
Kdo bo vodil z zgledom?
V roke vzamem svoje najlepše pero
Leve spravim nazaj v njihov brlog
In rečem ne izumrtju.

Avtor: Pacifique Bush

 

ALL AGAINST EXTINCTION
As the pandemic hovers
All the youth are furious,
Starving, throwing more
Garbage cans, not saving water.
We don’t need to ignore
This is a chore.
During lockdown, no provider
They take pleasure in cutting down trees to ward off hunger.
We do not preserve what nature has entrusted to us,
This is cruel
We have to be smarter.
Only the human being has the power to put an end to the energy-consuming
Only human beings can put an end to their non-beneficial movements though it’s annoying.
As the factories are overproducing
New laptops and machines for baking
Resources are running out
Air, water and land are affected, riddles come out.
As the earth gets angry
It heats up, days become sweaty
We must take action, this is itchy.
We must end this disaster
We can’t lose the game, we are bigger
We only have one planet, it’s earth not Jupiter.
Everyone must become aware
Of their action because it’s
All about our future
We must limit our exposure.
The world is down
The failure must be taken down
Who will lead by example?
I take my most beautiful pen
To take the lions back in the den
To say no to extinction.

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: