Home » Vpliv vere na doseganje enakosti spolov

Vpliv vere na doseganje enakosti spolov

Adolphe razmišlja

Spol se nanaša na vloge in odgovornosti žensk in moških, ki so oblikovane znotraj naših družin, družb in kultur. Enakost spolov pomeni enako uživanje pravic žensk in moških; v nasprotnem primeru obstaja neenakost. Ste bili kdaj v družini, kjer ni sporov in bremen ter se vsi smejijo brez razloga? Ali ste morda videli dom, kjer sta mama in oče brez stresa, brez hipoteke in vsi računi so plačani pravočasno? Enakost spolov ima to moč.

Boj za enakost spolov se že dolgo pojavlja v medijih, na delavnicah in ozaveščevalnih aktivnostih, vendar brez učinkov. Ljudje še vedno mislijo, da je boj odgovornost žensk, ne vseh. A to bi moral biti boj vseh in tudi doprinos vseh. Žal pa se velike institucije, zlasti verske, ne zanimajo za enakost spolov, čeprav ima vera skoraj v vsem pozitiven vpliv na naša življenja, zaradi močne povezanosti z družinami, iz katerih izhaja osnovno izobraževanje.

V Afriki, zlasti v Ugandi, so ženske daleč od vodilnih položajev, ko gre za vodstvo v cerkvah ali mošejah, čeprav je večina vernikov žensk. V Ugandi obstaja nekaj cerkva, ki so sprejele ženske kot vodje in jim gre zelo dobro. V večini cerkev pa so ženske premalo zastopane v vodstvu tako v Ugandi kot drugih afriških državah.

S svetopisemskega vidika imamo seznam uspešnih voditeljic, kot so: Deborah, Priscilla, Esther, Phoebe itd. Očitno je, da so ženske sposobne biti voditeljice in zmožne učinkovito opravljati vse vloge ne le v cerkvah in ​​mošejah, ampak tudi v drugih inštitucijah, kot so podjetja. Zato bi morali obstajati posebni programi cerkev ali mošej, ki bi bili vključeni v pridige in bi naslavljali ter spodbujali enakost spolov med množicami, ki se udeležujejo verskih obredov, tako med kristjani kot muslimani. Sporočila o enakosti spolov bi morala biti podkrepljena s primeri velikih žensk in prerokinj ter njihovih dosežkov, ki so opisani v svetih knjigah in drugod. Prav tako bi morali uvesti kurikulum s programi za ozaveščanje enakosti spolov, tako v šolah kot tudi v cerkvah.

Poleg zgoraj navedenega bi morale imeti cerkve in mošeje trdne politike, ki bi v njihovem celotnem delovanju podpirale enakost spolov. Te politike morajo ženske zaščititi pred vsemi dosedanjimi praksami, ki so jih držale v podrejenem položaju, kot jim tudi omogočiti enakopravnost in enake priložnosti v verskih institucijah. Tako bo omiljen boj in človeštvo bo dobilo nazaj svoj smisel.

Težko je pričakovati, da bo ta svet boljši brez močnih naporov, ki spodbujajo enakost med spoloma. Razprava o enakih vlogah žensk in moških je kontroverzna že tako dolgo, da je skrajni čas, da se konča. Verski voditelji morajo delati na strategijah, ki spreminjajo miselnost slehernega človeka. Torej, verski voditelji imajo moč za velik prispevek, prav tako pa lahko veliko prispevaš tudi ti in vsi mi, da bomo vsi živeli z nasmehom na obrazu.

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: