Home » Vodne rešitve v Ugandi

Vodne rešitve v Ugandi

V projektu Z vodo do dostojnega življenja omogočamo rešitve za enega najbolj perečih problemov v Ugandi, ki je povezan z dostopom do vode. Voda je po navadi skrb ženske in deklic ter terja precej časa, če jo je potrebno iti iskat kilometre od bivališča, hkrati pa na poti dostikrat pride do nadlegovanja in nasilja, zato je nujno, da se omogoči bližnji, varen dostop do vode.
Ob obisku predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve RS smo obiskali vodnjake, zbiralnike vode in stranišča, ki so bila do sedaj zgrajena v okviru projekta oz. so še v gradnji.


Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Oznake: