Home » Varna mesta

Varna mesta

Raziskave na globalnih ravni kažejo, da je bila ena izmed treh žensk v svojem življenju žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja. Razsežnosti te težave so v Albaniji še širše; po podatkih iz leta 2019 je več kot polovica žensk v državi bila izpostavljena eni izmed naslednjih oblik nasilja: nasilja v družini, v partnerski in izven partnerske zveze, spolnega nasilja in zalezovanja.

Ena izmed aktivnost, ki jo FER v sodelovanju z lokalnima partnerjema BCCD in Observatory for Children’s Rights izvaja v Albaniji, natančneje v občinah Prrenjas in Devoll, je vezana na boljši dostop do varnih, odprtih in dostopnih zelenih površin za ženske in deklice. V regijah je bila izvedena raziskava, ki je preučevala dva vidika indeksa socialnih institucij in spola OECD (SIGI), in sicer omejena fizična integriteta, natačneje nasilje nad ženskami, in omejene civilne svoboščine, predvsem z vidika pravice do gibanja. Prva dimenzija se tako osredotoča na socialne institucije, ki povečujejo ranljivost žensk za nasilje in jim jemljejo pravice za nadzor nad lastnim telesom, druga dimenzija pa raziskuje diskriminatorne formalne in neformalne zakone, prakse in vrednote, ki ženskam omejujejo dostop in vključevanje v javno življenje.

Raziskava je pokazala, da je v občinah Devoll in Prrenjas najpogostejša oblika nasilja spolno nadlegovanje, dekleta in ženske so najpogosteje izpostavile žvižganje ali trobljenje, seksistične komentarje glede izgleda, zasledovanje ali preprečevanje prehoda. Tovrstni dogodki se najpogosteje dogodijo na bolj odročnih in izoliranih območjih. Sodelujoče/-i v raziskavi v menijo, da dostopnost do javnih institucij in drugih organizacij, ki skrbijo za varnost, ni problematična, pri čemer so v Prrenjasu izrazili zaupanje v lokalne institucije, v Devollu pa ne. V regijah so bili med drugim kot problematični ocenjeni slaba javna razsvetljava, pomanjkanje javnega prevoza in manjko policijskega nadzora.

Priporočila, ki so bila v pogovorih s predstavniki lokalnih oblasti tudi predana, so izpostavila potrebo po oblikovanju jasnih politik in aktivnosti za zagotavljanje varnih in zelenih površin v obeh občinah, kot tudi za ozaveščanje o pravici do svobodnega gibanja in preprečevanje nasilja nad ženskami. Prav tako je nujno izboljšati javno razsvetljavo, še posebej ob avtobusnih postajah in smetnjakih, in zagotoviti varen javni prevoz ter okrepiti policijske patrulje. Izgradnja javnih in razsvetljenih igrišč bo povečala varnost deklic, prav tako je potrebno povečati število javnih zelenih in razsvetljenih površin.

 

Projekt financira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.

Oznake: