Home » Tako je!

Tako je!

Povsod na svetu so moški še vedno v privilegiranem položaju. Podatki Agencije Združenih narodov za ženske z začetka letošnjega leta kažejo, da je med vsemi svetovnimi voditlelji le 11 žensk predsednic držav in 10 predsednic vlad. Med miljarderji leta 2017 je bilo 11 % žensk, kar se tiče pa neplačanega skrbstvenega dela je prišlo do minimalnega napredka v delitvi dela – moški danes v povprečju 8 minut na dan dlje opravljajo neplačana skrbstvena dela kot so jih pred 20 leti. Prednosti, ki jih uživajo zgolj zaradi pripadanja moškemu spolu, so pogosto videne kot »naravne« in »normalne«, posledice patriarhalnega družbenega sistema pa se odražajo v vseh sferah življenja.

Spolni stereotipi prispevajo k ohranjanju neenakomerno porazdeljene moči med ženskami in moškimi, lahko jo tudi krepijo. In čeprav so ženske tiste, ki se vedno znova znajdejo z manjšim kosom pogače kot moški, ohranjanje patriarhata pogosto pomeni vzdrževanje vzorcev, ki številnim moškim ne ustrezajo, vendar si tega nujno ne upajo povedati na glas. Podatki Svetovne organizacije za zdravje na primer kažejo, da moški v razvitih državah storijo več kot trikrat toliko samomorov, iz študije Urada Združenih narodov za droge in kriminal pa je razvidno, da je na globalni ravni 79 % vseh žrtev umorov moških in da je okoli 95 % vseh storilcev umorov moških. Ob vsem tem realnost ostaja nespremenjena, ženske ostajajo v podrejenem položaju, toda temu se vedno glasneje upirajo, na kar pa moški pogosto ne znajo odreagirati.

FER je s podporo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pričel z izvajanjem projekta Tako je!, ki je namenjen razbijanju stereotipov. Tega se bomo lotil s pomočjo igrifikacije, torej z uporabo mehanizmov in načinov razmišljanja v igri v kontekstu, ki ni igralniški. Pričeli smo že z razvijanjem namizne igre s kartami, ki bo v prvi vrsti namenjena zabavi in zmagi. Toda pod površjem igra z naključnim izborom kart oblikuje zgodbe z elementi, ki so v nasprotju z družbenimi pričakovanji glede izgleda, obnašanja in občutkov obeh spolov. Kar bodo igralci dojemali kot čista, lahko tudi nenavadna in zabavna naključja, bo dejansko razbijalo, dekonstruiralo in reprogramiralo spolne stereotipe. Oblikovanju in tisku igre bodo sledile igralne delavnice s pogovori in raznovrstni dogodki za ozaveščanje o spolnih stereotipih.

Potrebujemo pa tudi vašo pomoč. Odkriti želimo čim več spolnih stereotipov, ki so izrečeni ali zapisani, zato bomo veseli, če boste vašega najljubšega delili z nami. Lahko na elektronski naslov info@forumfer.org, še raje pa na našo Facebook stran, saj smo prepričani, da se je o dojemanjih glede družbenega spola nujno pogovarjati.