Home » Spremenimo pristop k razvoju

Spremenimo pristop k razvoju

Svet okoli nas se močno spreminja, zato je treba spremeniti tudi pristop k razvoju. Izzivi, s katerimi se spoprijemamo, so danes bolj zapleteni, bolj povezani, bolj globalni kot kdaj koli prej: od podnebnih sprememb, begunskega in migracijskega gibanja do naraščajoče neenakosti in spreminjanja vzorcev revščine, ki prizadenejo države na vseh stopnjah razvoja.

Osredotočiti se moramo na širšo sliko in izvajati ukrepe, ki sistematično vključujejo socialne, gospodarske in okoljske vidike razvoja. Potrebujemo dolgoročen vpogled v trajnostni razvoj in skupno prihodnost. Pri tem se pokaže tudi velik pomen skladnosti politik za razvoj. Vsi ukrepi politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so lahko neučinkoviti, če so druge politike, kot npr. gospodarska in zunanja, v konfliktu z njo.

Pomislite: Kako bi se lahko osredotočili na zdravstveni sektor, ne da bi upoštevali enakost spolov in spodbujali reproduktivno zdravje in pravice žensk? Kako bi spodbujali podjetništvo, ne da bi pri tem enako upoštevali pravice žensk? Kako bi lahko spodbujali elektrifikacijo, če ne moremo zagotoviti, da energija prihaja iz obnovljivih virov? Kako bi lahko pomagali pri izgradnji novih šol in infrastrukture na področjih, kjer konflikti še vedno terjajo življenja in ogrožajo razvoj? Kako bi spodbujali razvoj kmetijstva, ne da bi upoštevali podnebne spremembe, okoljske krize ipd.?

Vsa ta vprašanja so med seboj povezana, zato morajo biti pri njihovem naslavljanju povezane in skladne tudi vse dejavnosti. Obravnavati je treba vidike okolja, enakosti spolov, mladih, migracij in mobilnosti. Tako kot je pomembno povezovanje politik, sta pomembni tudi povezovanje vseh akterjev na politični, gospodarski in nevladni ravni ter vzpostavljanje globalnih partnerstev. Prilagajanje, usklajevanje in sodelovanje so več kot potrebni, če želimo, da bodo programi in projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja uspešni in učinkoviti. Tradicionalen model razvojne pomoči, kjer je pomemben le pretok sredstev s severa na jug, že dolgo ni več sprejemljiv. Revščina je vedno bolj kompleksna in pomoč ne more več naslavljati le dohodkovne revščine, temveč mora vzeti v obzir tudi številne druge razvojne izzive, kot so na primer zagotavljanje varnosti in enakosti ter podnebne spremembe.

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Slovenije temeljita na mednarodno dogovorjenih načelih. Osrednja načela, ki usmerjajo slovensko mednarodno razvojno sodelovanje, so: pristop, ki temelji na človekovih pravicah, učinkovitost razvojnega sodelovanja, vključno z lastništvom držav nad lastnim razvojem in vključujočim partnerstvom za trajnostni razvoj, skladnost politik za razvoj in ničelna toleranca do korupcije. Slovensko humanitarno pomoč usmerjajo mednarodno humanitarno pravo, humanitarna načela in načela dobrega humanitarnega donatorstva. Za temelje je torej poskrbljeno tako na mednarodni ravni kot v Sloveniji.

A vendar je v praksi veliko neskladnosti, premalo povezovanja, preveč samostojnih projektov, ki se izvajajo tako, da se končni prejemniki oziroma uporabniki ne vključujejo v načrtovanje in izvajanje …

Prilagajanje, usklajevanje in sodelovanje – le tako bomo uspešni pri razvoju.

Avtorica: Darja Sekula Krstič

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 
Oznake: