Home » Skladnost politik za razvoj

Skladnost politik za razvoj

Junija letos je bila v sodelovanju med FER in Zavod Global, v okviru projekta InterCap, ustanovljena nacionalna mreža za skladnost politik za razvoj. Namenjena je združevanju različnih deležnikov, aktivnih na področjih trajnostnega razvoja, globalnega učenja, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, migracij in trajnostnega razvoja, naj si bodi odločevalcev, nevladnih organizacij, izvajalcev razvojnega sodelovanja, učiteljev ali tistih, ki učitelje usposabljajo. Cilj nacionalne mreže je na eni strani odpirati razpravo zakaj so politike, ki ne škodijo državam v razvoju, nujno potrebne, na drugi strani pa spodbuditi njene člane, da pri svojem delu delujejo čim bolj skladno. Posebna pozornost se posveča povezavam med migracijami in trajnostnem razvoju, ki so v zadnjih nekaj letih prevetrile naš prostor.

Na prvem srečanju smo se vrteli predvsem okoli vprašanj kaj si predstavljamo pod konceptom skladnosti politik za (trajnostni) razvoj in na kakšen način lahko ta cilj dosegamo. Pred nami je drugo srečanje, ki bo potekalo 28. septembra v prostorih SLOGA, na Metelkovi 6 v Ljubljani. Drugo srečanje bo namenjeno predvsem konkretizaciji načrta dela nacionalne mreže. Čas pa bomo posvetili tudi iskanju skupne in enostavne definicije kaj skladnost politki za trajnostni razvoj pomeni, kajti kompleksnost termina prav nič ne pomaga pri doseganju napredka na tako pomembnem področju, ki bi moralo predstavljati izhodišče prav vsem politikam vseh držav.