Home » Samo še FER

Samo še FER

  • Okolje

S prvim spomladanskim dnem leta 2017 je Združenje Ju3 prenehalo obstajati, namesto njega je tudi uradno zagledal luč dneva Forum za enakopraven razvoj, društvo. V društvu FER smo se zbrali vztrajni idealisti in naš cilj je graditi vzdržne in enakopravne načine delovanja, skupaj z angažiranimi posamezniki in organizacijami iz vseh vetrov.  Verjamemo v enakopraven in pravičen svet, ki temelji na sodelovanju.

Glavne dejavnosti, ki jih v FER izvajamo za doseganje lastne vizije, so:
• soočanje z obstoječimi razvojnimi problemi;
• spodbujanje aktivacije posameznika k iskanju trajnih rešitev za razvojne probleme;
• soočanje in povezovanje posameznikov in organizacij ter odpiranje javnih razprav;
• raziskovanje in iskanje alternativnih načinov delovanja;
• nadziranje ciljev in usmeritev na nacionalni in globalni ravni ter oblikovanje predlogov za bolj enakopravno, pravično in trajno delovanje mednarodne skupnosti.

Posebno pozornost posvečamo vsebinama enakost spolov in migracije. Predvsem pa nas pri našem delu vodi pristna želja po iskanju rešitev za boljšo prihodnost.