Home » Razpis MZZ s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Razpis MZZ s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve je 6. oktobra 2017, v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020. Predmet javnega  razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. ​

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope:
Sklop A: Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi vir
Razpisuje se do en projekt v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.
Sklop B: Enakost spolov in krepitev moči žensk
Razpisuje se do en projekt v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice
Razpisuje se do en projekt v eni od držav Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt).
Sklop D: Ozaveščanje javnosti, globalno učenje, zagovorništvo
Razpisuje se do en projekt v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 13. uri, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz@gov.si najkasneje do petka, 13. oktobra 2017. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.
Več