Home » Proti neenakostim med spoloma v Sloveniji

Proti neenakostim med spoloma v Sloveniji

V prihodnjih dneh se bosta v Sloveniji odvila kar dva dogodka, usmerjena v zmanjševanje neenakosti med spoloma. Prvega organizira Koalicija za dolgotrajno oskrbo, in sicer 24. maja 2018 med 17:00 in 19:00 uro v veliki sejni dvorani mestne občine Ljubljana. Koalicija je zaživela 6. marca letos in si je za cilj zadala čimprejšnji sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo vsem ljudem, ki jo potrebujejo, zagotavljal enak dostop do javnih storitev.

Srečanje v Ljubljani bo povezovala Živa Humer, podpredsednica Ženskega lobija Slovenije (ŽLS), na njem pa bodo sodelovali Violeta Neubauer, predsednica ŽLS, Vesna Leskovšek, dekanja Fakultete za socialno delo, Majda Hrženjak z Mirovnega inštituta, Marjan Sedmak, svetnik MOL, Liljana Batič, direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, ter Simon Strgar, direktor doma starejših občanov Ljubljana-Šiška. Na srečanje so bili povabljeni tudi kandidatke in kandidati vseh strank, ki se nameravajo udeležiti prihajajočih volitev v Državni zbor. Do sedaj so bile uspešno opravljene že 3 javne razprave, in sicer v Šentjurju, Mariboru in na Ptuju. Naslednja srečanja bodo v Črnomlju, Novem mestu in Kopru. Sodelovanje v koaliciji je že napovedal FER.

Drugi dogodek, Njen svet je naš svet, organizira ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) kot nacionalni koordinator širšega evropskega projekta Evropske komisije, ki se bo odvijal v živo v 7 državah članicah EU in virtualno še v 12 državah. V Sloveniji bomo neenakosti naslavljali na Glavnem trgu v Mariboru, in sicer 25. maja med 9. in 18. uro.  Pri organizaciji dogodka sodelujejo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zagovornik načela enakosti, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES ter SLOGA, mreža nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Dogodek je namenjen ozaveščanju slovenske javnosti o enakosti spolov. Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja enakosti spolov v Sloveniji, Evropski uniji in drugih državah sveta. Preko interaktivnih predstavitev bodo lahko spoznali primere dobrih praks enakosti spolov, zanimive podatke in ukrepe, prav tako pa se bodo lahko pogovorili s prostovoljci – strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas, ki bodo ponudili še dodatne informacije. Tudi FER bo aktivno sodeloval na dogodku.