Z refleksijami do pravične in enakopravne bodočnosti

Cilj projekta je ozavestiti javnost, s poudarkom na mladih, o pomenu MRS, GU in HP pri odpravi neenakosti v svetu, predvsem na področjih enakosti spola in podnebnih sprememb. Projekt mladim in širši javnosti podaja vpogled v realnost mladih in odraslih iz Albanije, Slovenije in Ugande. Osredotoča se na njihove osebne izkušnje z enakostjo spolov in migracijami, ki jih imajo možnost posredovati na dva načina: s pomočjo grafičnih podob in pisnimi prispevki. Ti bodo objavljeni prek različnih spletnih kanalov ter zbrani in izdani v knjižici, ki bo razdeljena med mladinske centre v Sloveniji, prav tako pa bo knjižica v sodelovanju z avtorji predstavljena na zaključnem dogodku, kjer se bo odvila tudi razprava »Smiselnost razvojnega sodelovanja«.

Vrednost projekta: 8.456 EUR
Trajanje projekta: junij – december 2021
Sofinancerji projekta: Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« sofinancirajo Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Platforma SLOGA. Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

     

Novice

Zbiramo refleksije mladih

Uspešni smo bili na razpisu platforme SLOGA za inovativne projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti, katerega namen je povečati podporo javnosti (s poudarkom na mladih)…
Preberi več