Več hrane in enakosti, manj kriz

Cilj projekta v Ugandi je povečati odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo vsaj 500 ranljivim družinam (3200 oseb) v Ndejje in Kampali. 1,1 mio ljudi v Ugandi je imelo leta 2018 akutno negotove razmere glede hrane, večina med njimi beguncev. Begunci nimajo dostopa do vrtičkov, pitne vode, priložnosti za zaposlitev, preživijo zaradi pomoč v hrani, min. lastnih pridelkov, manjšega trgovanja in nakazil denarja. Urbani begunci niso deležni pomoči v hrani in ne dobijo zemlje za obdelavo.

V sodelovanju s partnersko organizacijo Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW) bomo nadaljevali oz. nadgradili dosedanje delo, uporabnikom omogočili gojenje lokalne zelenjave, rejo kokoši, krav in rib ter dostop do čiste pitne vode. Zraven obstoječega zemljišča v Nakawuki bo kupljeno dodatno zemljišče. Tako se bo razširil krog oseb, ki imajo zagotovljeno varno, zadostno in ustrezno prehrano. Dozidan bo hlev za krave in dodaten kokošnjak, kupljeni 2 kravi mlekarici in 1500 Kuroiler lokalnih piščancev, ki bodo razdeljeni med uporabnike. Vsi zaposleni in vključeni uporabniki v Ndejje in Kampali bodo prejeli ustrezno znanje o integriranem kmetovanju, vzpostavitvi urbanih, alternativnih gredic in reji živali. Z usposabljanjem bomo povečali donosnost pridelave in zmogljivost za prilagajanje na podnebne spremembe. To bo zmanjšalo krizne razmere, kar bo skupaj z ozaveščanjem in boljšo oskrbo posledic SGBV zmanjšalo nasilje nad ženskami in deklicami. Z različnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi (dogodki, stripi, dramska predstava, dokumentarni film itd.) bomo povečali zavedanje o prehranski varnosti, krizah zaradi podnebnih sprememb, pomenu čiste pitne vode, preprečevanju konfliktov, enakosti spolov in nasilju zaradi spola.

V času epidemije Covid-19 smo projekt prilagodili, tako da so uporabniki prejeli takojšnjo pomoč v obliki hrane in mila ter informacije glede postopanja v času epidemije, ukrepov in morebitnih posledic. Hkrati smo prilagodili izvajanje aktivnosti urbanih, alternativnih gredic, tako da so uporabniki hitreje prejeli ves potreben material in znanje za hitro rastočo zelenjavo, ki jih bo reševala v času lakote zaradi karantene.

Vrednost projekta: 236.700 EUR
Trajanje projekta: februar 2020–oktober 2022
Sofinancer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeve, Limnos, Sky Foundation.