Home » Priprave na 5. Vrh Afrika-EU

Priprave na 5. Vrh Afrika-EU

Leta 2007 je bila oblikovana Skupna strategija Afrika–EU (Joint Africa–EU Strategy, JAES), ki določa dolgoročne odnose med kontinentoma, partnerstvo med Afriko in EU pa dviguje na strateško raven, ki je širša od odnosa donatorjev in prejemnikov pomoči. Prihajajoči 5. Vrh Afrika–EU, ki bo novembra potekal v Abidjanu, naj bi postavil temelje za prihodnje obdobje sodelovanja med kontinentoma.

Lastništvo, partnerstvo in solidarnost so osrednja načela Skupne strategije. EU resda govori o partnerskem odnosu, toda Skupna komunikacija Evropske komisije za ponovno spodbudo partnerstva med Afriko in EU (Joint Communication to the European Parliament and the Council for a renewed impetus of the Africa–EU Partnership) se v celoti usmerja na Afriko in spremembe, ki se morajo tam odviti, ne omenja pa potrebnih sprememb znotraj EU, kjer je tudi viden trend zniževanja socialnega varstva, degradacije okolja in kršitve človekovih pravic. Kar naj se zgodi v Afriki ni naloga EU, temveč odločitev Afrike in njenih držav. EU lahko, če se tako odloči, podpre napore, ki jih afriški kontinent zazna kot potrebne in pomembne.

V okviru priprav na Vrh je med 11. in 13. julijem potekal tretji Afrika–EU Forum civilne družbe, ki je vključeval 40 predstavnikov civilne družbe iz Afrike in 40 in EU. Ob zaključku srečanja je bila sprejeta Deklaracija civilne družbe, ki se osredotoča na pet področij, in sicer: preprečevanje konfliktov, izgradnja miru in begunci; demokratično upravljanje in aktivno državljanstvo; človekov razvoj; dostojno delo, univerzalno socialno varstvo in trajnostni družbenogospodarski razvoj ter; trajnostni razvoj za naš planet.  Predstavniki civilne družbe menimo, da s strani EU predlagani pristop, ki se osredotoča na dve temi, in sicer odpornost držav in družb ter ustvarjanje delovnih mest za mlade, prekomerno zajezi nekoč večstranski pristop k partnerstvu med kontinentoma. Ključno pri priporočilih civilne družbe je, da so bila oblikovana v pravem partnerskem odnosu civilne družbe obeh kontinentov in da izhajajo iz identificiranih potreb v Afriki in Evropi.

Forum za enakopraven razvoj, EnaBanda, Focus, Inštitut za afriške študije, Inštitut za strateške in aplikativne raziskave NOVUM, Slovenska filantropija in Voluntariat smo na podlagi zgornje Deklaracije pripravili priporočila in jih posredovali ministrstvu za zunanje zadeve. MZZ smo pozvali, da v pripravah na Vrh posebno pozornost usmerja vprašanjem varnosti in migracij, ki ne smejo predstavljati srža medkontinentalnega srečanja, pravičnim in trajnostnim gospodarskim modelom, enakosti spolov ter partnerstvu, ki temelji na ljudeh. Pri uresničevanju slednjega pa pomembno vlogo igra civilna družba, zato morajo odločevalci na obeh kontinentih zagotoviti podporno okolje za njeno delovanje.

S podobnim sporočilom pa se je FER obrnil tudi na slovenske predstavnike v Evropskem parlamentu in jih pozval, da v okviru medparlamentarnih priprav zastopajo zgoraj omenjena stališča.

Priporočila (pdf): Stališče civilne družbe glede Zasedanja ministrov za zunanje zadeve Afrike in EU ob robu Generalne skupščine OZN in za 5. Vrh Afrika – EU